Paní Anna by si ráda otevřela vlastní kavárnu, začala profesní zkouškou

Najít zaměstnání v oboru gastronomie je v rámci Česka poměrně snadné. Na pozicích barmana, číšníka či pomocníků v kuchyni najdeme často absolventy z původně jiných oborů, kterým chybí oficiální doklad o tom, že novou práci opravdu ovládají. Jednou z cest, jak mohou získat celostátně platné osvědčení, aniž by se vraceli do školních lavic, jsou kvalifikační zkoušky. O tom, že to není zbytečná investice času ani peněz, svědčí zkušenosti paní Anny i dalších absolventů kurzů z brněnského vzdělávacího střediska PhDr. Zdeňky Endlicherové – NcM.

sporakŽe se však takové osvědčení nedává zadarmo, potvrzuje jedna z účastnic kurzu, paní Anna Peloušková z Brna, která absolvovala zkoušku z profesní kvalifikace složitá obsluha hostů. Anna měla náročnější start do života, dětství prožila v dětském domově. Přesto se vlastní pílí stala finančně soběstačnou a její práce je i jejím koníčkem, což je poznat z nadšení, se kterým o práci v gastronomii hovoří. „O zkoušce jsem se dozvěděla díky bývalé práci, kde mi pomohli s jejím financováním. Tento kurz mi velmi prospěl, zdokonalila jsem se v oboru, který mě zajímá,“chválí si dnes již úspěšná absolventka kurzu.

 

O kurz musí mít člověk zájem

Kurz probíhá formou intenzivní denní výuky, zahrnuje celkem 160 hodin teorie i praxe. V praktické části jsou účastníci umístěni do předem vybraných restaurací, kaváren či barů, kde si ověří své již nabyté znalosti.Na konci skládají zkoušky, na jejichž základě je absolventům vystaveno celostátně platné rekvalifikační osvědčení s možností zažádat si o živnostenský list.

 

Ze zkoušky měla paní Anna nejdříve strach, ale přátelská atmosféra ji brzy uklidnila. „Na učení je toho dost, účastník se musí připravovat. Kdo se tam dostane jen tak, třeba z úřadu práce a sám ani nemá zájem, tak tuto zkoušku nemůže splnit.“Po skončení kurzu paní Annu začala její práce servírky bavit o to více, některé inovace zavedla i v práci a převzali je její kolegové.Paní Anna nyní žije s manželem, mají spoustu plánů a jejich společným snem je otevřít si vlastní kavárnu.

 

Více jak dvacet let zkušeností se vzděláváním v gastronomii

kuchariVzdělávací středisko PhDr. Zdeňky Endlicherové – NcM v Brně se již dvacet let specializuje na výuku přípravy jídel, obsluhy hostů i na barmanské kurzy. „Vzdělávání je zaměřeno na kvalitu a individuální přístup ke klientovi, říká Dita Ochmannová, která ve středisku organizuje výuku. „Snažíme se vycházet vstříc potřebám jednotlivých klientů a nabízet jim v rámci kurzu individuální přípravu ke zkoušce. Děláme maximum pro to, aby byli klienti úspěšní nejen u zkoušek, ale i v budoucím povolání.“ O úrovni kurzů svědčí i to, že mnozí absolventi, kteří začali podnikat, hledají své zaměstnance mezi dalšími účastníky. Kurzy si již prošli a tak mají ověřeno, že uchazeči o zaměstnání budou dobře připraveni na práci v gastronomii.

V Brně je akreditovanou autorizovanou osobu pro profesní kvalifikace PhDr. Zdeňka Endlicherová, která má třicetiletou praxi v gastronomii a mimo to i mnohaleté zkušenosti v oboru psychologie i  sommelierství. „Paní PhDr. Zdeňka Endlicherová je celoživotní gastronom a je autorizovanou osobou u všech našich akreditací. Samozřejmě máme i další autorizované osoby, což jsou vybraní lektoři kurzů,“ dodává paní Ochmannová.

 

Co se týče samotných zkoušek, jsou podle paní Ochmannové velice náročné a často je opomíjena jazyková výbava. „V dnešní době je u číšníků i barmanů potřebné domluvit se alespoň jedním cizím jazykem,“ uzavírá své vyprávění.