Personalista – šedá eminence (nejen) výběrového řízení

Personalista bývá často nejobávanějším člověkem, se kterým se můžete na pohovoru potkat. Je to on, kdo rozhoduje o kandidátech a vybírá ty nejvhodnější pro dané pracovní místo. Agenda personalisty je ale mnohem obsáhlejší a rozmanitější. V této profesi se nudit rozhodně nebudete.

Denní chléb každého personalisty

Personalista má na starost veškerou personální agendu v organizaci.

 • Plánuje a vede personální činnost v dané organizaci.
 • Tvoří vnitřní předpisy a pracovně právní dokumenty organizace.
 • Zajišťuje nábor i propouštění zaměstnanců.
 • Připravuje a uzavírá pracovní smlouvy a vedení personální evidence.
 • Spolupracuje na nastavení systému hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců.
 • Zajišťuje rozvoj a vzdělávání zaměstnanců.

Kompletní charakteristiku profese, pracovní náplň, informace o potřebném vzdělání, ale také o mzdách, kompetencích a zdravotní způsobilosti pro toto povolání najdete na webu Národní soustavy povolání.

Dobrý personalista umí…

Aktivně komunikovat, prezentovat, naslouchat druhým a argumentovat. Pracovat samostatně a soustředěně na pracovním úkolu. Rozpoznat a správně pojmenovat problém, analyzovat ho z různých pohledů a následně zvolit správnou cestu k jeho řešení.

Vhodné jsou také schopnosti systematického a objektivního plánování a organizace práce – své vlastní i ostatních. Při své práci se personalista drží cílů, priorit a využívá různorodé prostředky a zdroje pro efektivní využití času pro práci.

Ke své práci musí přistupovat proaktivně, empaticky a nenechat se překvapit prací nad rámec běžný pracovních povinností, požadavků a očekávání.

Kromě těchto (měkkých) kompetencí je důležité mít osvojené odborné znalosti a dovednosti. Tyto odborné způsobilosti jsou ověřovány u zkoušky z profesní kvalifikace Personalista/personalistka.

Jsou to:

 • Orientace v pracovněprávní a další příslušné legislativě
 • Využívání prostředků výpočetní techniky
 • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
 • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
 • Organizování vzdělávání zaměstnanců
 • Zajišťování náborových činností
 • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • Organizování kolektivního vyjednávání

personalista umí

Jak zkouška probíhá a jaké jsou další požadavky k profesi najdete na webu Národní soustavy kvalifikací.

Doplňte si znalosti – přihlaste se na kurz

Chybí vám ještě některé znalosti ke zkoušce? Najděte si vhodný kurz, ve kterém si osvojíte potřebné kompetence a díky kterému budete mít větší jistotu, že u zkoušky uspějete. Vzdělávací kurzy také nabízejí autorizované osoby, u kterých se zkouška koná. Informace najdete na jejich webových stránkách nebo se poptejte přímo u autorizované osoby prostřednictvím emailu.

Doporučujeme navštívit web Vzdělávání a práce, kde najdete celou řadu Kurzů.

Přihlaste se ke zkoušce a získejte osvědčení o profesní kvalifikaci

Na webu Národní soustavy kvalifikací, pod konkrétním povoláním, najdete záložku Autorizované osoby. Zde si vyberte jeden ze subjektů (autorizovaných osob), u kterého zkoušku z profesní kvalifikace složíte. Projděte si jejich webové stránky, kontaktujte je a podrobněji se ptejte – na vše, co vás zajímá. Také doporučujeme ověřit si cenu kurzu, protože ta se bude u jednotlivých autorizovaných osob lišit.

personalista dovednosti

A teď už je to jen na vás. Přihlaste se ke zkoušce. Pokud zkoušku úspěšně složíte, získáte celostátně uznávané osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Jak napsat motivační dopis, kterým zaujmete?