Počet absolventů bez práce klesá

V dubnu 2015 opět poklesly ve srovnání s předchozím rokem počty nezaměstnaných absolventů, a to v rámci všech sledovaných kategorií vzdělání. Výrazně lepší uplatnění na trhu práce nalézají absolventi učebních oborů zaměřených na stavebnictví a zpracování dřeva. Vyplývá to ze studie Nezaměstnanost absolventů škol zpracované Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV).

K poměrně výraznému poklesu nezaměstnanosti a zlepšení pracovního uplatnění došlo v dubnu 2015 u absolventů učebních oborů, kde zaměstnavatelé trvale hlásí nedostatek pracovní síly. Zlepšení situace je poměrně dobře viditelné i z meziročního srovnání hodnot míry nezaměstnanosti z let 2014 a 2015.

„V rámci učebních oborů se nejlépe uplatňují absolventi strojírenských a elektrotechnických oborů. Došlo také k poměrně výraznému zlepšení situace absolventů oborů zaměřených na stavebnictví a zpracování dřeva. Za prakticky bezproblémové je možné označit absolventy zdravotnických oborů středních i vyšších odborných škol,“ říká Martin Úlovec z NÚV.

zdroj: Právo, rubrika Profese


TIP: Změnit profesi a rozšířit si kvalifikaci v oborech, o které je na pracovním trhu zájem, můžete, aniž byste museli absolvovat klasický učební obor. Místo maturitního vysvědčení můžete získat státem garantované osvědčení o profesní kvalifikaci – certifikát, který stvrzuje, že jste absolvovali příslušnou rekvalifikační zkoušku. Více informací hledejte na www.vzdelavaniaprace.cz