Počítačové dovednosti – proč jsou dnes důležité a jak je získat?

Pro uplatnění se na trhu práce je důležitý a potřebný neustálý rozvoj dovedností. Je to klíčové jak pro efektivitu práce, tak pro potenciální kariérový růst. Nejlepší cesta k získání nových dovedností vede bezesporu přes vzdělávání. Dobrou zprávou je, že současná doba je nakloněna vzdělávání a možností se nabízí opravdu spousta. Od pravidelných kurzů a příležitostných přednášek po vzdělávání na internetu, až po zasednutí do lavic v rámci dálkového studia.

Proč potřebujeme mít počítačové dovednosti?

V dnešní době se velká část pracovních aktivit odehrává v online světě. Specialisté, úředníci nebo techničtí a odborní pracovníci používají při své práci počítače a jiné specifické technologické nástroje – k tomu, aby je mohli ovládat a vykonávat tak svou práci kvalitně, je potřeba určitá míra digitální a počítačové gramotnosti

„Počítač v práci používá 56 % pracujících.“ (Statistika a my)

Buďte zajímaví pro trh práce

Hledáte zaměstnání? Pak zpozorněte. Běžným požadavkem v pracovních inzerátech je znalost práce na PC, což nejčastěji zahrnuje práci s kancelářskými balíčky (Word, Excel, PowerPoint), dále komunikaci v online prostředí – tzn. používání emailů a dalších nástrojů pro řízení projektu a virtuální komunikaci s týmem. Tyto požadavky patří do běžné pracovní náplně administrativního pracovníka a automaticky se s nimi počítá. 

Nepotřebujete na své pozici být expertem na tabulky či prezentace, ale cítíte, že v některých počítačových procesech jste pomalejší a nestíháte své kolegy? Současným trendem se stává vzdělávání zaměstnanců v rámci firmy. Zaměstnavatelé totiž potřebují mít kvalifikované, kompetentní a efektivní zaměstnance, kteří budou prospěšní pro firmu, proto své zaměstnance podporují a nabízejí jim vzdělávací kurzy či školení. 

„TIP: Informujte se u svého zaměstnavatele o možnostech rekvalifikace či rozšíření svého vzdělání. Vaše úspěšnost na pracovním trhu se zvyšuje, když se budete pravidelně vzdělávat a rozvíjet své dovednosti.“

Jak si doplnit počítačové vzdělání?

Jestliže váš zaměstnavatel nenabízí kurzy, školení a nemá možnost zajistit vám další vzdělávání, pak si můžete vyhledat kurz sami. 

Velké množství kurzů nejen zaměřených na počítačové dovednosti najdete na našem webu www.vzdelavaniaprace.cz. Zadejte do vyhledávacího okna váš požadavek a na následující stránce najdete výčet nabízených kurzů. Stačí si jen vybrat ten, který bude splňovat vaše požadavky a očekávání.

  1. napište svůj požadavek – chcete-li se zlepšit při práci s excelem, napište excel

  1. vyberte si z nabízených kurzů a přihlašte se na vámi vybraný

Další tipy: Vyhledejte si kurz Word pro pokročilé či Excel expert

Po úspěšném absolvování kurzu a získání certifikátu se vám otevírají nové pracovní možnosti, kde naplno využijete vaši novou dovednost. Láká vás profese Asistent nebo Administrativní pracovník? Hledejte na www.vzdelavaniaprace.cz.