Prestižní povolání – která to jsou a jak takové povolání můžete získat i vy?

Povolání, které má uznání a dobré jméno ve společnosti? Je respektované okolím? Které má prestiž? Takové povolání můžete mít i vy. Na některé byste museli jít studovat vysokou školu, což by zabralo několik let. Ale jsou i taková povolání, která můžete začít vykonávat během několika měsíců. Díky Národní soustavě kvalifikací.

Centrum pro výzkum veřejného mínění, které je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. sestavilo žebříček 26 vybraných povolání seřazený podle prestiže. Tento žebříček vznikl na základě červnového šetření v roce 2019 a celý výzkum probíhal v letech 2014-2019. V čele žebříčku stojí lékaři, vědci a vysokoškolští učitelé. (Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění)

prestiž

Získejte profesní kvalifikaci k prestižním povoláním

Hledáte nové profesní zaměření? Národní soustava kvalifikací vám nepomůže získat profesní kvalifikaci k povolání lékař, vědec či zdravotní sestra, ale je řada profesí, ke kterým kvalifikaci získat můžete. Chcete se stát programátorem, truhlářem nebo manažerem projektu? Podívejte se na www.vzdelavaniaprace.cz, co všechno obnáší vámi vybraná profesní kvalifikace. Třeba zjistíte, že spoustu z uvedených dovedností už ovládáte, případně si některé znalosti doplníte samostudiem nebo si najdete vhodný kurz. Následně se přihlásíte ke zkoušce a pokud ji úspěšně složíte, získáte státem uznávané osvědčení.

Programátor

Na 10. místě se v žebříčku nejprestižnějších povolání za rok 2019 umístil programátor. Je to povolání, které má rozhodně budoucnost. Jestliže jste někdy uvažovali o této profesi, teď je ten správný čas získat potřebnou kvalifikaci. Co všechno potřebujete umět, abyste u zkoušky uspěli, zjistíte na webu Národní soustavy kvalifikací v sekci Hodnoticí standard. Jestliže se rozhodnete získat kvalifikaci, oslovte Autorizovanou osobu a přihlaste se ke zkoušce.

TIP: Chybí vám ještě některé znalosti ke zkoušce? Najděte si vhodný kurz, ve kterém si osvojíte potřebné znalosti a dovednosti a díky kterému budete mít větší jistotu, že u zkoušky uspějete: www.vzdelavaniaprace.cz. Vzdělávací kurzy také nabízejí autorizované osoby.

prestižní povolání

Truhlář

Truhlář zaujal 12. pozici v žebříčku. Truhláři jsou v dnešní době velmi poptávaní a po šikovném truhláři „se jen zapráší“. I v této oblasti má Národní soustava kvalifikací co nabídnout. Například můžete vybírat z profesní kvalifikace: Truhlář nábytkář,

Truhlář pro výrobu oken a dveří nebo Umělecký truhlář.

Manažer projektu

A nakonec přinášíme tip, jak získat osvědčení o profesní kvalifikaci Manažer projektu. Manažer projektu odpovídá za plánování, organizování a řízení realizace projektu tak, aby bylo dosaženo projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

K této profesní kvalifikaci si na www.vzdelavaniaprace.cz můžete dohledat kurzy, zkoušky i volná pracovní místa. Ale hledat zde můžete informace i o jiných profesích.

Vzdělání, které stačilo před 10 lety, už brzy stačit nebude. Zvyšte svou kvalifikaci a zvýšíte tak svou hodnotu na trhu práce. Navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz a www.narodnikvalifikace.cz.

Jak udržet krok se svou profesí?