Přibývá nabídek práce pro absolventy. Poptávka je hlavně po administrativních pracovnících

Absolventi se mohou radovat. Počet vhodných pracovních pozic, kde mohou začít nabírat pracovní zkušenosti, narůstá. Největší poptávka po juniorních uchazečích je aktuálně v administrativě, v právu a v oblasti HR. 

Aktuální studie Platový průzkum 2017, který zpracovala společnosti Hays Czech Republic, ukázala zvýšený zájem tuzemských firem o absolventy. Tento trend je nejvíce viditelný v administrativě, v oblasti práva a HR (lidských zdrojů). Z průzkumu vyplývá, že v roce 2016 firmy obsazovaly v oblasti práva a HR zhruba o 15 procent více pozic, v oblasti administrativy se poptávka po absolventech navýšila dokonce o 20 procent.

„Firmám napříč různými obory se v současnosti ekonomicky daří, proto roste i jejich potřeba rozšiřovat pracovní týmy. Role a pozice, které zahrnovaly řadu dílčích aktivit, se dnes přerozdělují, aby byly týmy schopny zvýšený tlak ustát. Právě proto vznikají nová pracovní místa,“ vysvětlila personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz, která se specializuje na nábor technicky zaměřených pracovníků.

Rostou i mzdy absolventů

Vysoká poptávka po juniorních uchazečích vede dle průzkumu i k růstu jejich ohodnocení. Mzdy junior právníků, HR administrátorů i například recepčních se tak zvýšily zhruba o 10 procent, výjimečný však není ani nárůst nástupního platu až o čtvrtinu v porovnání s předešlými lety.

Zdroj: www.e15.cz

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz