Proč a jak se vzdělávat po celý život?

Celoživotní učení je koncept, který jednotlivcům, společnostem a zemím umožňuje čelit výzvám dneška, rychleji se přizpůsobit změnám, být flexibilnější a lépe se adaptovat na okolní prostředí.

Celoživotní učení nám přinese:

  • odbornost v daném oboru,
  • kariérní růst a vyšší příjem,
  • zvýšení sociální prestiže a kvality života,
  • získání nové kvalifikace,
  • rozvoj našich schopností a nadání,
  • stimulaci mysli,
  • snadnější přizpůsobení změnám v práci či bydlišti,
  • konkurenceschopnost na pracovním trhu.

Víte, že s osvědčením o profesní kvalifikaci můžete získat živnostenské oprávnění?

Kde se vzdělávat?

Nejrůznější kurzy

vzděláváníKurzy pro rozvoj našich dovedností jsou v dnešní době snadno dostupné, online i offline (prezenčně). Nezaměstnaní mohou využít programů a kurzů spolufinancovaných z fondů EU a Úřadu práce. Další možností jsou odborné kurzy nabízené institucemi, které mohou využívat všichni, kteří mají zájem o další vzdělávání. Výhodou je, že je lze nalézt v mnoha městech po České republice.

Online kurzy (na internetu) jsou také stále populárnější. Vzdělávat se můžete, aniž byste opustili svůj domov. Na internetu najdete různé platformy nabízející několik desítek kurzů a studijních oborů. Mezi ty profesní patří mimo jiné počítačové a informační technologie, cizí jazyky a kurzy zaměřené na soft skills (měkké dovednosti). Neformálně se můžete také vzdělávat na Youtube, kde je nepřeberné množství vzdělávacích videí, a navíc zdarma.

Střední školy, postgraduální studium nebo rekvalifikace

Střední a vysoké školy poskytují vzdělávání ve většině případů zdarma, takže je dobré takové příležitosti využít. Vzdělávání se obvykle provádí formou dálkového studia. V případě středních škol můžete složit maturitní zkoušku a pokračovat ve studiu, např. na univerzitě. Můžete také absolvovat rekvalifikační kurzy nebo získat osvědčení o získání profesní kvalifikace, které potvrzuje vaše znalosti a dovednosti. Tuto možnost nabízí Národní soustava kvalifikací a vybrat si můžete z celé řady profesí.

Naše učení by nemělo skončit dnem, kdy opustíme brány školy. Stále se můžete zdokonalovat v jazycích nebo se naučit nové či zlepšit stávající dovednosti.

Víte, že portál www.vzdelavaniaprace.cz vám umožňuje vyhledat si vzdělávací kurz, zkoušku u autorizované osoby i volná pracovní místa? Sledujte také trendy na pracovním trhu, ve vzdělávání a novinky z Národní soustavy kvalifikací na www.blog.vzdelavaniaprace.cz.