Proč je důležitý pozitivní přístup v zaměstnání?

Mít kladný a pozitivní vztah ke svému životu se ukazuje jako velmi prospěšné v mnoha ohledech. Lidé s tímto přístupem si udržují větší nadhled, dokážou efektivněji řešit nepříjemné situace či konflikty a nebojí se zdolávat i větší výzvy – aniž by se báli, že neuspějí.

Podobně si můžeme tyto vlastnosti představit i v zaměstnání. Pracovník s pozitivním nadhledem bývá nekonfliktní, ale asertivní. Nebojí se dát najevo svůj názor i nesouhlas, ale umí zvolit takovou formu, aby nevyvolával další konflikty. Díky svému odhodlání a nadšení s sebou dokáže strhnout i další kolegy. Důležité také je, že člověk s pozitivním přístupem se nebojí výzev. Uvědomuje si, že může neuspět, ale tento neúspěch nepovažuje za vlastní selhání, nýbrž jako chybu, ze které se může poučit.

Pozitivní přístup jako nezbytnost

Pozitivní přístup se vám určitě vyplatí na jakékoliv pozici. Jsou ale povolání, ve kterých se bez kladného vztahu ke své práci rozhodně neobejdete. Typicky to bývají pozice, ve kterých často jednáte s jinými lidmi – často dětmi, mládeží, s lidmi, kteří jsou v obtížné situaci, na životní křižovatce anebo s dobrovolníky. Která povolání to mohou být?

hlavní vedouci zotavovaci akceHlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže

Kladný vztah k dětem, životu, radost a nadšení. To jsou jedny z vlastností, kterými by měl oplývat každý pracovník věnující se dětem. A pokud jde o zotavovací akce, platí to dvojnásobně. Mezi další potřebné znalosti a předpoklady patří například návrhy výchovně-vzdělávacích aktivit, jejich cílů a způsobu měření.

Velký důraz je kladen na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Hlavní vedoucí musí být připraven i na práci s dětmi a mládeží s poruchami chování a navrhnout, připravit a realizovat program i pro takto znevýhodněné děti. Úkoly hlavního vedoucího dále zahrnují také organizační a finanční složku – vytvoření finančního rozpočtu, vytipování možností grantů či dotací, znalost finančního řízení.

Lektor dalšího vzdělávání

Najít motivaci a umět ji u svých klientů podpořit je důležitou součástí práce lektora dalšího vzdělávání. Ve své praxi se lektor setkává s lidmi, kteří se rozhodli na sobě dále pracovat, s lidmi toužícími zvýšit svou kvalifikaci a zlepšit své další pracovní uplatnění. K tomu je pozitivní přístup rozhodně velmi důležitý.

Lektor, který dokáže tvořit výzvy zaujme, šíří dobrou náladu a podporuje své studenty. A je žádanější než jeho depresivní kolega. Mezi další úkoly, které musí lektor dalšího vzdělávání zvládnout, patří například srozumitelnost předávaného obsahu, znalost andragogiky, psychologie vzdělávání dospělých, přesvědčivost projevu i zaujetí pro danou problematiku. K tomu všemu je kladný vztah nezbytný.

dobrovolníciKoordinátor dobrovolníků

Pracuji-li s lidmi, kteří věnují svůj čas zdarma nějakému projektu, je přirozené, že se i ode mě bude očekávat vysoká míra angažovanosti. Pozitivní přístup a vztah k celé organizaci či projektu zde hraje velmi významnou roli a může rozhodnout i o tom, zda se povede získat a udržet si potřebný počet dobrovolných pracovníků.

Koordinátor dobrovolníků tak musí být schopen vést úvodní pohovor v přátelském a příjemném duchu, dobrovolníka motivovat, navrhnout společně s ním plán jeho zapojení v projektu a domluvit se na formě oceňování. Koordinátor dobrovolníků se obvykle také podílí, anebo přímo řídí marketingovou propagaci dobrovolnictví jako takového. Umí tak vyvolat v očích veřejnosti kladný vztah k dobrovolnické práci a na svém osobním příkladu jej přímo demonstruje.

Získejte potřebné znalosti, přihlaste se ke zkoušce z profesní kvalifikace a staňte se kvalifikovaným odborníkem. Na www.narodnikvalifikace.cz si vyberete z celé řady profesních kvalifikací.

Jak se stát lektorem dalšího vzdělávání?