Produktivita pracovníků roste s důvěrou

Řízení firem prochází v posledních letech velkým posunem. Společnosti už si uvědomily, že jejich úspěch je založen na otevřené komunikaci mezi vedením a zaměstnanci a že aktivnější přístup k pracovníkům se vyplácí a přispívá k lepší konkurenceschopnosti i produktivitě zaměstnanců.

Podle vzdělávací společnosti MgC Group je důležité projevit zaměstnancům důvěru a respekt k jejich rozhodnutí, dát jim prostor a svěřit zodpovědnost za řešení úkolů.

„Důvěra a otevřená komunikace mezi zaměstnancem a vedením firmy jsou pro řízení výkonnosti firmy (tzv. performance management) klíčové,“ řekla Martina Jandečková, která se v MgC Group touto problematikou zabývá.

Posílení důvěry v zaměstnance totiž zvyšuje jejich produktivitu a úspěšné společnosti si to uvědomují.

Jak zaměstnance motivovat

„Pokud nadřízený neustále zaměstnanci říká, co a jak má dělat, vyjadřuje tím nedůvěru v jeho schopnosti. Lidé vědí nejlépe, co zvládnou a co ne. Nechte na svých lidech, aby našli řešení. Teprve potom mohou aktivně přispívat svými návrhy ke zlepšení firemního prostředí, přístupu a procesů. To se zcela jistě odrazí na výkonnosti celé firmy,“ vysvětlila Jandečková.

Firmy podle ní musí hledat nejvhodnější způsoby a možnosti, jak zaměstnance motivovat. Dnešní zaměstnanci si přejí autentické vztahy s manažery nebo vedoucími. Stejně důležitý je pro ně vlastní rozvoj, další směřování a celkové pochopení vykonávané práce. Častěji požadují také zpětnou vazbu.

To se týká především generace mileniálů (dospívala na přelomu tisíciletí), která mění stereotypy a je pro ni důležitý přístup k profesnímu rozvoji. Tito lidé chtějí průběžně vědět, co dělají dobře a co špatně, a chtějí hledat a sdílet řešení problémů, aby se profesně posunuli.

„Očekávají svěření náročnějších úkolů a důvěru vedení, že úkoly zvládnou. Možností, jak zaměstnance motivovat a budovat vzájemnou důvěru, je celá řada. Ať už jde o férovou komunikaci, změny v oblasti hodnocení, koučování, častější předávání zpětné vazby nebo přenastavení osobních i firemních cílů,“ připomněla Jandečková.

Zároveň upozornila na to, že pokud manažeři rezignují na projevy důvěry a individuální přístup, budou jen velmi těžko zaměstnance motivovat k lepšímu výkonu. Hledá-li manažer se zaměstnancem řešení daného úkolu a pomáhá mu k dosažení jeho cílů, odrazí se to ve zvýšení loajality pracovníka.

Důležitá je zpětná vazba

Podle Jandečkové je potřeba se zaměstnanci neustále hovořit. Nečekat na roční hodnocení, které je už minulostí.

„Debatovat můžete i u kávy v kuchyňce nebo si zajděte po práci na skleničku. Jedině změnou přístupu můžete ovlivnit produktivitu, ale i zájem zaměstnance o firmu. Společnosti, které si uvědomí potřebu změn a přijmou nové výzvy, budou těmi, které v budoucnu uspějí,“ uvedla.

Že častější komunikace se zaměstnanci posiluje jejich výkon a vede k vyšší produktivitě, potvrdila i Renata Mrázová ze společnosti NN, která je zodpovědná za řízení lidských zdrojů celé skupiny.

„Hledejme v zaměstnancích to, co jim pomůže se kariérně posunout. Základem rozvoje zaměstnance a upevnění jeho vztahu s firmou jsou časté neformální diskuse o jeho výkonu. Zpětná vazba a koučování vedou ke zvýšení výkonnosti nejen jednotlivce, ale celého týmu,“ zdůraznila Mrázová.

Zdroj: https://www.novinky.cz/kariera/

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz