Profesní cíle: jak a proč si je stanovovat?

O tom, proč mít stanovené své cíle, a to ať už životní nebo profesní, byly napsány desítky knih. Dnes si představíme jeden z osvědčených způsobů, jakými pohlížet na stanovování si cílů – metodu SMART.

Proč si stanovit profesní cíl

„Pokud nevím, kam mířím, těžko poznám, zda už jsem na místě.“ To je jeden z hlavních důvodů, proč mít své cíle jasně vyspecifikované. Neurčité zadání s sebou také nese riziko toho, že se stále budeme za něčím honit, aniž bychom vlastně věděli, zda je to to, co chceme. A dalším důležitým aspektem stanovení si cílů je to, že díky nim si dokážeme zvolit vhodnou cestu profesním životem. Jiným způsobem si bude budovat kariéru někdo, kdo chce získat vysoké výdělky, jiným směrem se vydá ten, kdo má jako nejvyšší prioritu skloubení rodinného a pracovního života s flexibilní pracovní dobou. Bez správně zvoleného cíle ale nic z toho nebude fungovat.

Jak si správně zvolit cíl

Způsobů, jakými se dá stanovit cíl, je mnoho. Někdo využívá koučovacích technik a pokládá si následující otázky:

 • Čeho bych ráda dosáhl, kdybych věděl, že nemohu neuspět?
 • Co bych rád získal, kdybych neměl žádné finanční omezení?
 • Jaký projekt/práce by mě bavila, kdybych neřešil omezení časem?

Nicméně odpovědi na tyto otázky přinášejí spíše hrubou představu o tom, po čem doopravdy toužíte. Cíle tak mohou mít podobu:

 • chci více vydělávat
 • je potřeba snížit náklady
 • potřebuji více času na rodinu apod.

Je proto vhodné si tyto obecné cíle doplnit ještě další metodou. Nejčastěji se v praxi využívá tzv. metoda SMART.

SMART metoda stanovení cílů

Metodu SMART lze využít pro upřesnění pracovních i osobních cílů. V případě profesních je tak možné si díky této metodě naplánovat dlouhodobou kariérní strategii i krátkodobé milníky, které je potřeba splnit v rámci dlouhodobé vize.

Jde o zkratku anglických slov „specific“ (specifický), „measurable“ (měřitelný), „accepted“ (akceptovaný), „realistic“ (reálný), „timed“ (časově ohraničený). Už z těchto zkratek vyplývá, že cíl popsaný podle této metody musí obsahovat následující prvky:

 • V rámci specifity je potřeba si cíl popsat co nejpodrobněji. Není vůbec na škodu popsat i detaily, které vám připadají samozřejmé. Po nějaké době to tak samozřejmě totiž vypadat nemusí.
 • Měřitelný cíl obsahuje jasně popsaný výsledek – ať už v peněžní podobě, množství nebo konkrétními jinými měřitelnými vlastnostmi.
 • Akceptovaný je takový cíl, kdy je jasně určena osoba, která nese odpovědnost za výsledek. Pokud stanovujete cíle pro sebe, je potřeba jim stanovit prioritu, pokud sestavujete cíle pro své kolegy nebo podřízené, je vhodné s nimi o „přijetí za své“ hovořit a cíle sestavovat s ohledem na ně.
 • Ačkoliv v rovině snů můžeme mít cíle jakkoliv vzdálené realitě, při stanovování si cílů je potřeba dbát na jejich reálnost. Tu lze posoudit podle toho, zda máme ke splnění cíle vhodné nástroje, znalosti apod.
 • Díky časovému ohraničení dokážeme zjistit, zda se v čase k cíli přibližujeme a kolik nám ještě zbývá kroků k jeho naplnění.

Jak vypadá SMART stanovený cíl?

Namísto „chci hodně vydělávat“ může být konkrétní cíl např. tento: „Do roka budu mít díky absolvování kurzu grafického designu 5 nových klientů za měsíc a to mi přinese měsíčně navíc 30 000 Kč.

Jak bude vypadat váš nový profesní cíl?

Jak se stát lektorem dalšího vzdělávání?