Profesní kvalifikace chůva se rozrůstá: kterou si vybrat?

Láká vás práce s dětmi? Chcete podporovat ty nejmenší v jejich vývoji a věnovat jim péči, ale k několikaletému studiu na škole nemáte vhodné podmínky? Získejte profesní kvalifikaci chůva a začněte pracovat v dětské skupině nebo se staňte chůvou v domácnosti či v dětském koutku.

Chůva v dětské skupině

Dětská skupina je zařízení péče o děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. V dětské skupině pracují pečující osoby / chůvy a na 1 chůvu připadá 6 dětí. Oproti školce tvoří dětskou skupinu většinou kolektiv 12 dětí, ale výjimkou není ani kolektiv 24 dětí.

S novelou zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se mění požadavky na kvalifikaci chův v dětských skupinách. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) může i nadále vykonávat péči o děti v dětské skupině. Ale vzhledem k novým podmínkám provozu dětských skupin se doporučuje získat profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině.

TIP: S profesní kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky můžete získat živnostenské oprávnění Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.         

Co vás čeká u zkoušky?

Jestliže přemýšlíte o práci chůvy v dětské skupině, aktuálně je profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině tím pravým pro vás. Tato profesní kvalifikace je zaměřena na děti od 6 měsíců do 3 let, ale zároveň pokrývá péči o děti do zahájení povinné školní docházky. U zkoušky účastníci musí prokázat mimojiné znalost zdravotních a vývojových témat:

  • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku;
  • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk;
  • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně;
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku;

   

Chůva dětí

Chcete se spíše věnovat dětem v domácnosti, hlídat děti v hotelích, dětských koutcích nebo jiných prostorách? V tomto a podobném případě je pro vás vhodná profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M).

Jak získat profesní kvalifikaci?

  1. Připravte se na zkoušku z profesní kvalifikace. Zjistěte si na webu Národní soustavy kvalifikací, co potřebujete ke zkoušce umět a z čeho budete zkoušeni. Pečlivě se připravte – samostudiem (z literatury, vzdělávacích videí a dalších materiálů) nebo se přihlaste na vzdělávací kurz.
  2. Vyberte si autorizovanou osobu, u které bude zkouška probíhat a zjistěte si cenu zkoušky, která se u autorizovaných osob může lišit.
  3. Přijďte dobře připraveni na zkoušku a předveďte, co umíte.
  4. Po úspěšném absolvování zkoušky od autorizované osoby obdržíte osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Jak vám koučování může pomoci ve vaší kariéře a proč mu dát šanci?