Projekty mají pomoci absolventům i lidem, kteří se vracejí do práce

Pomoci studentům posledních ročníků středních a vysokých škol získat vědomosti a dovednosti potřebné pro praxi má projekt Cesta pro mladé. Novou podporu mohou získat také lidé, kteří se po delší době vracejí na pracovní trh. Především pro ně je určen projekt Vzdělávání praxí. Oba projekty, financované z evropských dotací i státního rozpočtu, organizuje Fond dalšího vzdělávání.

Projekt Cesta pro mladé potrvá do března 2020 a mělo by se ho zúčastnit 4500 lidí. Vyčleněno je na něj 267 miliónů korun. Ředitel Fondu dalšího vzdělávání Miroslav Procházka je přesvědčen, že díky aktivitám v kurzu se podstatně zvýší šance budoucích absolventů na získání prvního zaměstnání.

„Až 90 procent firem totiž dává přednost absolventovi, který už má za sebou určitou pracovní zkušenost,” uvedl.

Vzdělávání na internetu i docházka do firem

Studenti, které čeká maturita nebo státnice na vysoké škole, se mohou nad rámec studia zúčastnit kurzu složeného ze tří částí. Prostřednictvím vzdělávání na internetu si budou zlepšovat určité dovednosti, jako je například komunikace v týmu, práce s informacemi nebo zvládání stresových situací.

V praktické části budou docházet do konkrétní firmy, kde je mentor zasvětí do praktické podoby jejich oboru. Na závěr kurzu se setkají s odborníkem na personalistiku, který je připraví na pracovní pohovor a pomůže jim se zpracováním životopisu.

Pomoc nejen po rodičovské

Vzdělávání praxí je určeno matkám a otcům vracejícím se do zaměstnání po rodičovské dovolené nebo lidem, které na trhu práce znevýhodňuje vyšší věk nebo nízká kvalifikace.

V regionálních kancelářích bude pro účastníky připraveno individuální poradenství. Přímo ve firmách pak dostanou šanci zlepšit si své pracovní dovednosti a zjistit, co se v oboru změnilo.

„Obrovskou devízou je i možnost nástupu do zaměstnání přímo ve firmě, která vzdělávání praxí poskytuje. Ze zkušenosti víme, že se tak děje poměrně často,” doplnil Procházka.

Každý účastník bude v projektu zapojen jeden až šest měsíců. Projekt potrvá do konce února 2019 a počítá se s účastí 2000 lidí. Rozpočet projektu je 155 miliónů korun.

Zdroj: www.novinky.cz

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz