Průmysl není vnímán jako něco moderního, ukázal průzkum

Ačkoli se technické vzdělávání bere jako moderní, u průmyslu tomu tak není, jak ukázal průzkum agentury Ipsos mezi přibližně tisícovkou rodičů dětí na základních a středních školách. Zatímco technické vzdělávání je u lidí spjato s moderními technologiemi a obory, průmysl je vnímán ve spojení s továrnami, komíny a pásovou výrobou. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar to považuje za problém při snaze o zvýšení zájmu o technické obory.

„Chtěl bych, aby lidé ve spojení s průmyslem řekli inovace, technologie, IT. V tom vidím obrovský prostor pro zlepšení,” poznamenal po zveřejnění výsledků průzkumu na čtvrteční, závěrečné konferenci kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání. Moderní podoba průmyslu se podle něj ukazuje například u automobilového průmyslu. „To je ze 40 procent software. Auto je vlastně počítač na čtyřech kolech.

Děti na ZŠ mají o možnostech vzdělávání jen matnou představu

Především u dětí na základních školách hrají rodiče významnou roli při volbě další vzdělávací dráhy. U maturantů je jejich vliv menší, ale nikoliv zanedbatelný. Na základních školách mají děti jen matnou představu o možnostech vzdělávání, uvedl průzkum.

„Nesmírně důležitá je role učitele. Rodiče bez technického vzdělání obtížně rozeznávají a rozvíjejí technický talent svého dítěte,” poznamenal Tomáš Macků z agentury Ipsos.

Uplatnitelnost v praxi

U středních i vysokých škol uvedli rodiče jako nejdůležitější kritérium možnost uplatnění v praxi. „Je důležité, aby zpráva o uplatnitelnosti technických oborů dorazila k rodičům, zejména k těm, kteří nemají k těmto oborům vztah,” poznamenal Macků.

Také Špicar to považuje za něco, na čem by se mělo stavět. „V tomhle máme co nabídnout. Kdo může garantovat lepší uplatnění než my. To je velice silná karta, kterou musíme hrát,” řekl.Co si pod jednotlivými obory představit? Vysoko rodiče řadili také zapojení expertů do výuky, moderní vybavení a spolupráci škol a firem. Svět škol a podniků by se proto měl více propojit, uvedl Špicar.

Většímu zájmu o technické obory podle průzkumu brání například skutečnost, že děti ani rodiče příliš nevědí, co si pod jednotlivými technickými obory představit. Odrazuje je také náročnost technických oborů a považují za nezbytné, aby dítě mělo technický talent nebo bylo zručné. Vedle spolupráce škol a firem jsou podle rodičů nejlepší cestou k podpoře zájmu o technické obory technicky zaměřené kroužky už od základních škol. Do tohoto typu kroužků ale dochází jen deset procent dětí. Také kvůli tomu, že nejsou dostupné. Více než čtyři pětiny rodičů uvedly, že takových kroužků je na škole nebo v blízkém okolí rozhodně nebo spíše málo.

zdroj: Novinky.cz


TIP: Pokud se zajímáte o technické obory, ale nemáte třeba dostatečné vzdělání, registrujte se na www.vzdelavaniaprace.cz a nejděte si informace o své vysněné profesi a také o tom, kde si doplnit vědomosti, složit zkoušku, a získat potřebné státem uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci.