Rekvalifikace na míru může přivést nové pracovníky

„Najít kvalifikovaného zaměstnance do výroby připomíná hledání jehly v kupce sena,“ popisuje nedostatek technických profesí na trhu práce Kateřina Krausová, vedoucí personálního oddělení společnosti Mubea v Prostějově. Ví, o čem mluví, společnost Mubea se od roku 1998 rozrostla z 50 zaměstnanců na současných 950.

Tempo růstu v této firmě je vysoké – nabírá až stovku lidí ročně, přičemž letos i příští rok bude zaměstnanců do výroby potřebovat ještě mnohem více. Mubea je strojírenská společnost, která dodává součásti pro automobilový průmysl. „Vyrábíme mimo jiné stabilizátory a pružiny pro luxusní automobily. Základem výroby je technologie tváření za studena a další s tím související technologie, které jsou v České republice unikátní a na školách se nevyučují. Proto je pro nás obtížné obsazovat pozice výrobních specialistů, seřizovačů, obsluhy a údržby strojů a zařízení,“ říká Krausová.

Pro nábor lidí do výroby je pro Mubeu alfou a omegou strojírenské vzdělání. O to je ale na trhu velká nouze, takže oslovují i lidi se zkušenostmi z jiných podobných oborů a zaškolují si je přímo v daném provozu. „Pro výrobní pozice u nás je nejvhodnější středoškolské vzdělání nebo výuční list. Pokud jde o pozice strojních inženýrů a technologů a inženýrů kvality, tak tam už potřebujeme kandidáty s vysokoškolským vzděláním. Specifikem pak je oddělení údržby, kde máme lidi se středoškolským i vysokoškolským vzděláním, protože řada pracovišť je robotizována a na to středoškolské vzdělání ne vždy stačí,“ upřesňuje Krausová.

Možné kandidáty na všechny výrobní pozice oslovuje Mubea tradičními způsoby – inzercí v regionálním tisku, v rozhlase, na letácích, billboardech, pracovních portálech, na webu společnosti a hodně účinná jsou doporučení zaměstnanců. „Kromě toho máme i vlastní výcvikové středisko s kapacitou pro 90 učňů. To využíváme pro praktickou výuku učňů ze šesti odborných učilišť a středních škol v regionu, s nimiž spolupracujeme,“ uvádí další zdroj nových pracovníků Krausová.
Ale ani toto vše nestačí pokrýt požadavky na nábor pracovníků do výroby.

REKVALIFIKACE Z PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI PRO TRH PRÁCE

Dlouhodobě se Mubea potýká zejména s problémem získávání lidí na pozici dělník ve strojírenské výrobě. „Jelikož ve výrobě se některé operace a úkony dají naučit a není pro to nutně potřeba, aby k tomu měl člověk strojírenské vzdělání, rozhodli jsme se zkusit najít lidi s potenciálem pro práci ve výrobě mezi nezaměstnanými na Úřadu práce ČR, a to v projektu rekvalifikací hrazených z evropských peněz,“ říká Krausová. Tento typ rekvalifikace je financován v rámci evropského projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce z Evropského sociálního fondu. Rekvalifikace je napojena na Národní soustavu kvalifikací, což znamená, že absolvent rekvalifikace na závěr skládá zkoušku, v níž pod dohledem autorizovaného orgánu – vzdělávací společnosti, která je oprávněna rekvalifikace realizovat – prokáže potřebné znalosti a dovednosti v dané profesi.

„Mubea využila i možnosti realizovat tuto rekvalifikaci v rámci Národní soustavy kvalifikací, mezi nimiž je i profese dělník ve strojírenské výrobě. Organizátorem a garantem takovýchto rekvalifikací je vzdělávací společnost, která vzejde z výběrového řízení vyhlášeného úřadem práce,“ vysvětluje Jiří Luňáček, koordinátor projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce pro Olomoucký kraj z krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci.

POHOVORY MISTRŮ S NEZAMĚSTNANÝMI

Klíčová a rozhodující pro zahájení spolupráce s úřadem práce a vzdělávací společností byla pro firmu možnost, že si sama mohla vybrat lidi, s nimiž by rekvalifikaci realizovala. „Předali jsme úřadu práce hlavní kritéria pro první kolo výběru lidí z evidence úřadu práce. Důležitý je pro nás dobrý zdravotní stav, protože ve výrobě jde o fyzicky namáhavou práci na směny, spolehlivost, motivace a chuť pracovat a učit se novým věcem,“ říká Krausová. Úřad práce předal personálnímu oddělení na tři desítky možných kandidátů, z nichž dvacet pak bylo pozváno na pohovor s mistrem.

Smyslem těchto osobních setkání bylo blíže poznat osobnost a motivaci uchazeče o rekvalifikaci a zjistit, kdo z nich by byl vhodným kandidátem na zapracování a později na přijetí do pracovního poměru. „Pro mě bylo základní hledisko, aby ti lidé měli chuť se dál vzdělávat v jiném oboru, než byli do té doby vzděláni nebo v němž dosud získali zkušenosti. Na základě pohovoru se už dá vycítit, kdo do toho jde s obavami nebo s chutí pracovat a učit se novým věcem. Důležité pro mě bylo zjistit nejen dosažené vzdělání, ale i zkušenost uchazečů s manuální prací. Dostavili se lidé z různých oborů – kuchaři, číšníci, tesaři, pekaři, dělníci, kteří dělali výkopové práce. Už během pohovoru poznáte, zda má dotyčný chuť pustit se do rekvalifikace, když se zmíníte o fyzické zátěži. Na začátku pohovoru jsem každému vždy otevřeně řekl, že pokud se jim do takové práce nechce, ať to rovnou řeknou a nebudeme se vzájemně zdržovat. Někteří to opravdu už na pohovoru vzdali a zůstali ti, co měli zájem,“ svěřuje své zkušenosti z výběrového řízení mistr Ondřej Žák, vedoucí výrobního úseku v Mubee.

A potvrzuje, jak důležité je, když si firma sama mezi kandidáty z nezaměstnaných vybere. „Musím říci, že mě příjemně překvapilo, že z té dvacítky lidí polovina vyhověla kritériím výběru a opravdu vážně s rekvalifikací začala,“ dodává Žák. Má-li srovnat úroveň pracovních výsledků během zaškolování lidí z evidence úřadu práce s těmi, kteří se sami hlásí na inzerci a pak také procházejí zapracováváním, nevidí podstatný rozdíl. „V obou skupinách jsou lidé šikovní a méně šikovní, lidé, kteří se snaží víc nebo méně,“ říká Žák.

POD VEDENÍM MISTRŮ SE UČÍ VYRÁBĚT

Rekvalifikace trvá čtyři týdny, jedna část je věnována vstupnímu školení, BOZP a teoretické výuce. Tu zajišťoval Vzdělávací institut Prostějov. Druhá, praktická část probíhala pod vedením mistrů přímo ve výrobě.

Účastníci rekvalifikace trávili dva týdny v provozu, kde začíná výroba stabilizátoru. Učili se pod vedením zkušených seřizovačů zpracovávat materiál, svařovat, tvářet, lakovat. ? „Podle jejich chování, docházky a výsledků práce se dalo usoudit, jak je kdo šikovný a jak dodržuje pracovní režim, a tak jsme si mezi nimi snadno během praxe vybrali ty, kteří měli k práci u nás dobré předpoklady,“ říká Žák. „Pokud jsme měli nějaké pochyby, vyzkoušeli jsme si ještě některé účastníky kurzu na jiném pracovišti, zda by jim to tam nešlo lépe,“ dodává Žák.

Rekvalifikaci nezaměstnaných hodnotí jako mistr velmi pozitivně a určitě by ji zopakoval. „I pro účastníky kurzu je to motivující. Přesvědčí je to, že i když zpočátku nemají konkrétní požadované dovednosti a vzdělání, tak to nemusí být handicap pro získání práce ve firmě, která se jim jevila jako nedosažitelná meta. Lidé, co se mi osvědčili, jsou důkazem toho, že to jde. V týmu je bereme jako běžné pracovníky a kolegy. Snaží se a jsou vděčni za šanci, že mohli změnit profesi,“ uvádí Žák. Finální částí tohoto typu rekvalifikace je složení zkoušky a získání certifikátu pro vykonávání dané profese zařazené v Národní soustavě kvalifikací. V prvním, jarním běhu uspělo z deseti účastníků rekvalifikace sedm, v druhém, letním, rovněž. V současné době má Mubea zažádáno o další běh této rekvalifikace v rámci projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce.

REKVALIFIKACÍ TO PRO FIRMU NESKONČILO

Na ukončený běh rekvalifikace pak Mubea navázala žádostí o poskytnutí příspěvku na vytvoření společensky účelného místa. „To už jsou finance poskytované z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ), které nesouvisí se zmíněnou rekvalifikací,“ vysvětluje Luňáček.

Jelikož vyřízení žádosti nějakou dobu trvá, nabídla Mubea úspěšným rekvalifikantům dohodu o práci na dobu určitou, než bude žádost podána. „Ochota účastníků jít po rekvalifikaci na kratší brigádu byl pro nás další signál o každém z nich, zda to s prací u nás myslí vážně,“ říká Krausová. Mubea příspěvek získala, je poskytován na půl roku, a úspěšní absolventi rekvalifikace už jako zaměstnanci ve firmě pracují. V době finančně dotované z prostředků na APZ se dál zdokonalují v konkrétních dovednostech a sbírají pracovní zkušenosti i v jiných útvarech. Jako zaměstnanci mají i možnost rozvoje a vzdělávání i kariéry, které Mubea nabízí. „. Mladí nadaní pracovníci i kvalifikovaní dělníci mají možnost podívat se do zahraničí, protože Mubea je globální firma. Mohou si osvojit nové postupy a technologie nejen v mateřské společnosti v Německu, ale někteří byli už i v Japonsku, Indii, náš závod v Prostějově má odpovědnost za otevření nové pobočky v Rusku, pro kterou připravujeme techniky a inženýry,“ doplňuje Krausová.

Jedním z úspěšných absolventů rekvalifikačního programu je František Hynšt. V současné době pracuje v provozu vulkanizace. Nedostudoval obor opravář zemědělských strojů na Švehlově střední polytechnické škole v Prostějově a skončil jako nezaměstnaný na úřadě práce. Téměř rok zkoušel práci najít, ale vzhledem k tomu, že má ukončené jen základní vzdělání, neuspěl. Je rád, že se do výběru pro rekvalifikaci dostal a že ji s úspěchem dokončil.

Absolvovat kurz podle něj ale nebylo nijak snadné. „Učili jsme se všechno možné – svařování, lakování, seřizování, vedoucí naši práci denně hodnotili. Nejtěžší bylo zvyknout si na pracovní režim, ale když si člověk řekne, že chce, tak se do toho postupně dostane,“ říká Hynšt. „Rád bych si dokončil při práci kvalifikaci, a pokud to bude možné, chtěl bych se dál ve firmě vzdělávat,“ odpovídá na otázku, jaké má další představy o pracovním životě.

VÝHODY I PODNĚTY KE ZLEPŠENÍ

A jaké výhody tento typ rekvalifikace má, že o něj Mubea dál stojí?

„Obrovskou výhodou je, že administrativní záležitosti a odpovědnost za finance nese vzdělávací organizace, že se tím nemusí zabývat firma. Naprosto klíčové je, že si sami můžeme vybírat vhodné kandidáty do výběrového řízení. Samozřejmě praxe přímo ve výrobě je naprostou nutností, ale podle našeho názoru by měla být delší než 80 hodin.

Výhodou je, že probíhá ve firmě, je transparentní pro kandidáty i firmu, a navíc se lidé seznámí s kulturou a fungováním firmy.

Určitě výhodné jsou finanční podmínky, včetně možnosti zkombinovat rekvalifikaci s využitím prostředků na AZP. V klasickém náboru by nás jeden přijatý člověk vyšel minimálně o třetinu dráž,“ vypočítává Kateřina Krausová.

Mubea byla jednou z prvních společností v Olomouckém kraji, které se do rekvalifikací na míru v propojení projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce s NSK pustily.Její příklad začali brzy následovat i někteří další zaměstnavatelé v Olomouckém kraji. „Trend zájmu o tento typ rekvalifikace se od loňska zvyšuje, například se realizují i v oborech montér elektrických rozvodů, šička, obsluha CNC,“ popisuje situaci Jiří Luňáček z krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci. A doplňuje, že firmy začínají už mnohem častěji využívat i možnost cílené rekvalifikace pro vlastní kmenové zaměstnance v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.

zdroj: 28.1.2015    Moderní řízení    str. 42   Exekutivní management

http://modernirizeni.ihned.cz/c1-63441690-rekvalifikace-na-miru-muze-privest-nove-pracovniky