Řemeslné, vázané a koncesované živnosti – jak se správně ohlásit úřadu?

Co vše je potřeba zohlednit při výběru živnosti? Jak vlastně živnost definuje náš zákon a na jaké typy se dělí?

Co je a není živnost?

Ještě než se dostaneme k samotnému dělení jednotlivých druhů živností, pojďme si říct, co to vlastně živnost je. Podle zákona č. 455/1991 Sb. je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Co si pod tím můžeme představit?

Především to, že je potřeba splňovat i následné podmínky, které tento zákon ukládá. Jednou z nich je i správné zařazení naší výdělečné činnosti do oblasti řemeslné, vázané, koncesované – anebo volné. Na základě správného určení je potom potřeba dodat živnostenskému úřadu příslušná osvědčení nebo povolení k výkonu daného oboru.

Přečtěte si také: Láká vás práce s realitami? Doplňte si potřebné vzdělání a získejte živnostenské oprávnění

Dále je třeba mít na paměti, že živnostník, ačkoliv může mít pod sebou i své zaměstnance, vystupuje v kontaktu se zákazníkem sám za sebe. Při zakládání živnosti je také potřeba si tento aspekt promyslet. Tedy určit si, zda chci podnikat jako fyzická nebo jako právnická osoba. To může být důležité v případě, že v budoucnu dojde k exekucím či jiným finančním problémům. Zatímco v případě společnosti je to tato právnická osoba, která primárně uspokojuje věřitele, v případě živnostníků – tedy fyzických osob – jsou to oni, kdo ručí za své závazky.

Rozdělení živností

Jak je již zmíněno výše, živnosti se dělí na určité typy. Základními dvěma jsou:

  • ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány pouze na základě ohlášení;
  • a tzv. koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese. Koncese znamená to, že potřebuji pro výkon dané činnosti speciální odbornou způsobilost a že o tom, zda budu moci provozovat tento typ živnosti, rozhodne živnostenský úřad.

Kdy můžu začít podnikat?

Podnikání lze obecně zahájit ve chvíli, kdy získám živnostenské oprávnění. U ohlašovacích živností jde o den, kdy tuto svou činnost ohlásím, u koncesovaných živností vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

3 druhy ohlašovacích živností

Z výše uvedených informací to může vypadat, že ohlašovací živnost pouze nahlásím a o více se nemusím starat. Nicméně i ohlašovací živnosti mají svá specifika, která je potřeba vzít v úvahu. Důležité je především to, že ohlašovací živnosti se ještě dělí do 3 samostatných kategorií a každá z nich se řídí vlastními pravidly. Těmito kategoriemi jsou:

a) živnosti řemeslné – u těch je podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb.; obvykle jde o doložení studia či praxe v daném řemesle

b) živnosti vázané – zde musíte splnit odbornou způsobilost uvedenou v příloze č. 2 k tomuto zákonu. I zde se musíte prokázat příslušným vzděláním v oboru, často je ale požadována ještě speciální zkouška nebo osvědčení

c) živnost volná – u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena. Jinými slovy, zde spadají ostatní činnosti, které nenajdete v předchozích 2 bodech. Pro výkon těchto profesí nemusíte mít odborné vzdělání nebo splněnou žádnou odbornou zkoušku.

Kam se tedy zařadit?

Pojďme si nyní ukázat konkrétní příklady činností k jednotlivým typům živností.

Jak už víme, nejsložitější je to u koncesovaných živností, kde kromě odborné způsobilosti musím mít pro výkon povolání ještě udělené speciální povolení – koncesi. Mezi tyto živnosti patří například provozování cestovní kanceláře, provozování pohřební služby, provozování střelnic, provozování vnitrostátní i mezinárodní dopravy, výroba alkoholických nápojů nebo třeba ostraha majetku a provozování detektivních služeb.

Mohlo by vás zajímat: Víte, že s osvědčením o profesní kvalifikaci můžete získat živnostenské oprávnění?

Ani ohlašovací vázanou činnost nelze dělat bez odborné způsobilosti, nicméně ta stačí doložit a není třeba čekat na udělení koncese. Mezi vázané živnosti patří např. činnost účetních, vedení daňové evidence, realitní zprostředkování, provozování autoškoly, psychologické poradenství, výroba nebezpečných chemických látek, výroba protéz, oční optika apod.

Pro výkon řemeslné živnosti dokládáme odbornou způsobilost či praxi v oboru. K těmto typům živností se řadí např. truhlářství, zednictví, pekařství, řeznictví, zpracování kůží, kožešin, kamene, gumárenských směsí, hodinářství, výroba a oprava hudebních nástrojů, zámečnictví, obráběčství apod.

Nejjednodušším typem k získání je volná živnost. Zde nemusíte prokazovat žádnou odbornou způsobilost. Stačí si vybrat ze seznamu volných živností, tu nahlásit na živnostenském úřadu a můžete začít podnikat. Mezi takový typ živností patří výroba oděvů, zpracování dřeva, ubytovací služby, poradenská činnost, fotografické služby, překladatelská činnost, poskytování služeb pro rodinu apod.

Seznamy u všech typů živností jsou velmi dlouhé a často jsou si některé činnosti zdánlivě velmi podobné. Typickým příkladem je to, že k provozování cestovní kanceláře je potřeba koncesovaná živnost, zatímco cestovní agentura a její provoz spadá „pouze“ do volné ohlašovací živnosti.

Je tedy potřeba seznámit se s obsahem dané činnosti anebo se rovnou obrátit s dotazem na živnostenský úřad, který dokáže správně zařadit jednotlivé typy činností.

Živnostenské oprávnění prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací

Prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací (info ZDE) můžete získat celou řadu živností.
Pro příklad: pro řemeslnou živnost pekařství, cukrářství se žadatel prokáže: sestavou dvou PK „výroba chleba a běžného pečiva“ a „výroba jemného pečiva“ (ÚPK pekař), nebo sestavou tří PK „výroba jemného pečiva“, „výroba restauračních moučníků“ a „výroba zákusků a dortů“ (ÚPK cukrář).

 

Více informací najdete na webu Národní soustavy kvalifikací.

Další informace k podnikání můžete načerpat na webu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Jakpodnikat.cz

Jak začít podnikat? Je to jednodušší, než čekáte!