Řemeslo (opět) žije!

V Praze prý dobrého řemeslníka nenajde ani Google. Není to samozřejmě pravda, ale tato nadsázka docela přesně reflektuje, jak se to v hlavním městě s řemeslnou výrobou a službami má.

„Chceme, aby kvalitní řemeslník přestal být úzkoprofilovým zbožím. Vždyť dnes ti,kdo opravdu umí, i kdyby měli deset rukou, tak nestíhají. Pražané jsou se stavem, kdy se jim nedostává opravdu kvalitních služeb, nespokojeni. Nezájem mladých lidí o vyučení se v některém z řemeslných, zejména pak technických oborů, je znám. Pražská hospodářská komora se společně s magistrátem pokoušejí tento žalostný stav alespoň částečně napravit projektem Řemeslo žije!,“ vysvětluje předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy Roman Pommer, v jehož kompetenci coby viceprezidenta HK ČR, jsou právě řemesla a jejich cechy.

Projekt si klade za cíl nadchnout děti pro studium řemeslných a technických oborů a zároveň stávajícím učňům umožnit sbírat zkušenosti od nejlepších mistrů oboru. „Takových, kterým se říká fachman,“ říká Pommer. Letos se do projektu zapojily desítky základních a středních odborných škol, pražských i mimopražských firem. Poprvé není projekt zaměřen výlučně na obory s výučním listem, ale zúčastňují se ho i studenti maturitních oborů středních odborných škol, a to i maturitní ročníky.

A co se vlastně v projektu Řemeslo žije! děje? Jeho aktivity jsou napřímeny různými směry: Cíl vzbudit zájem o studium technických oborů naplňují Hnízda odbornosti a techniky (HOT). Tato hnízda jsou primárně určena učitelům a jejich žákům ze základních škol, kteří mají od počátku října možnost navštěvovat různé střední odborné školy a seznamovat se s tím, co a jak se na nich učí. Jde o několikadenní pobyty, kdy učiliště připraví program, v rámci něhož děti a jejich kantoři přímo v dílnách a laboratořích vyrábějí a učí se.

Udělej kulatou krychli!

„Jsme nadšeni kreativitou, s jakou střední školy přistoupily k přípravě. Úkol na jednom z HOT­ů na Střední škole umělecké a řemeslné Nový Zlíchov zněl: Udělej kulatou krychli! Učitelé a jejich žáci dostali předpřipravené dřevěné hrací kostky, vzali do rukou rašple, pilníky a smirkový papír a nejenže se s nimi naučili pracovat, ale poznali, že pokud se má kostka kutálet, musí mít zaoblené hrany,“ popisuje průběh jednoho z desítek HOT, které jsou pro Pražany připravené, koordinátor projektu Řemeslo žije! Aleš Levý.

Diagnostika aut, 3D modelování, experimenty s chemickými látkami, výroba dekorativních předmětů, projektantské dovednosti, základy ručního zpracování dřeva a technické činnosti na podporu rozvoje dovedností v oblasti slaboproudé elektrotechniky, elektroniky a autoelektroniky – to je výčet témat, které si pražské SŠ ve spolupráci s HKP připravily.

Na Střední škole technické – Zelený pruh bude probíhat HOT, který se bude skládat ze tří bloků: v říjnu se zde učily základy košíkaření, v listopadu pak základy korálkování a v prosinci se budou vyrábět vánoční ozdoby.

TOP Kempy pro TOP učně v TOP firmách

„Bylo to výborné! Dozvěděl jsem se spoustu informací, které nám ve škole ani nedokázali zodpovědět. Je tady spousta přístrojů, které vidím úplně poprvé v životě! Nádhera! Stoprocentně bych to chtěl domů! Je to úžasné! Chtěl bych ještě spoustu takovýchto akcí!“

Toto je reakce učně Martina Mottla, který se účastnil jednoho z Top Kempů, které projekt Řemeslo žije! zorganizoval. Top Kempy jsou několikadenní pobyty žáků středních odborných škol ve vybraných firmách, kde se mohou přímo v praxi učit od nejlepších z nejlepších. „Martin se učí na SŠ automobilní a informatiky Weilova a byl na kempu v Auto Kelly, kde si se svými spolužáky mohl vyzkoušet nejmodernější techniku diagnostiky aut. Ohlasy podobné tomu Martinovu ale máme odevšad, kde učňům Top Kemp, workshop, seminář nebo exkurzi zorganizujeme. Těší nás, že stejné nadšení je i u majitelů firem, kteří jsou do projektu zapojeni. Kupříkladu Dáda Kusá z Hair Studia DK je připravena ty učnice, které se u ní na Top Kempu vzdělávaly, přijmout do zaměstnání. Tak s nimi byla spokojená,“ říká Levý.

Těmito aktivitami projekt Řemeslo žije! ovšem zdaleka nekončí. „Podporujeme rovněž pět pražských polygonů, dříve známých jako učňovské linky, které umožňují výuku přímo v prostředí podniku. Připravili jsme je pro kamnáře – kominíky, čalouníky, strojní mechaniky, instalatéry, elektrikáře a pro učně oboru slaboproudá elektrotechnika. Posledně jmenovaní budou pracovat v Království železnic. Mechanici mají polygon v radotínském Zámečnictví Fábera, které s námi spolupracuje od začátku projektu a prošly jím už desítky učňů,“ říká Ing. Barbora Kafková, další z koordinátorů projektu Řemeslo žije!.

Třešnička na dortu – Sollertia

Pomyslnou třešničkou na dortu je v projektu na podporu řemesel celopražská soutěž Sollertia. Její název je odvozen od latinského sollers, což znamená zručný a její pointou je klání zelenáčů a profíků. Všichni účastníci dostanou stejný úkol. Odborná porota, která bývá složená z mistrů svého řemesla, pak posuzuje, nakolik se jednotlivým učňům povedlo přiblížit se umění fachmana.

Letos se v klání, které se mezi pražskými učni těší nesmírné oblibě a považují si, když je škola nominuje, utkají kosmetičky, floristé, aranžéři, učni z oboru stavitelství a cukráři. Na třešničky a dortíčky tak nakonec možná dojde i v reálu: Cukráři budou mít za úkol vyrobit buď moučník s použitím mléčného výrobku, nebo připravit tvarohové ovocné knedlíky, anebo upéct tři druhy mini dezertů. „Projekt Řemeslo žije! není samospasitelný, ale je to něco, co může neradostnou situaci v oblasti technického vzdělávání zlepšit. Pokud jsme díky němu pro Prahu vychovali alespoň 30 dobrých řemeslníků – a já věřím, že jich je mnohem víc – je to dobře. Jakou všeho, jsou stěžejním problémem finance. Doufám, že pražský magistrát, ale hlavně Evropskou unii přesvědčíme, že i nadále mají takovéto projekty podporovat,“ uzavřel šéf pražské hospodářské komory Pommer.

Zdroj: Pražský deník


TIP: Registrujte se zdarma na www.vzdelavaniaprace.cz a zjistěte, jaké máte možnosti dalšího vzdělávání a změny profese, aniž byste znova museli zasednout do školních lavic.