Řezník je řemeslo pro opravdového chlapa

Šikovný řemeslník se ve světě neztratí

Potřeba obživy provází člověka od narození až do smrti. Jako každý živý tvor, potřebujeme i my, lidé, ke svému životu kromě vody a vzduchu také kvalitní potravu. Pestrou a vyváženou, včetně kvalitního masa. A tak není divu, že řeznické řemeslo patří od pradávna k těm žádaným a uznávaným.

Řezník – uzenář patří také v současnosti k těm řemeslům, po kterých je mezi zaměstnavateli značná poptávka. Šikovné řezníky potřebují všechny velké i menší firmy, zaměřené na bourání masa a produkci masných výrobků. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě proto každoročně otevírá obor Řezník-uzenář. Zájemci musí mít ukončenu povinnou školní docházku a vlastnit platný zdravotní průkaz.

Teoretické vyučování probíhá v budově školy v ulici Husova 6, v Opavě, a to v moderních učebnách a pod vedením odborných učitelů. Délka učebního oboru je 3 roky. „Absolventi se mohou rozhodnout, zda po úspěšném ukončení studia závěrečnou zkouškou a získání výučního listu nastoupí do zaměstnání, nebo využijí příležitost pokračovat ve studiu ukončeném maturitní zkouškou,“ uvádí ředitel SŠHS a VOŠ Martin Ruský. Je již tradicí, že škola pravidelně připravuje své žáky k odborným soutěžím. Uvedený obor je navíc podporován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Praktické vyučování žáků probíhá v týdenních cyklech, střídá se s teoretickým vyučováním.

Praxe je uskutečňována na pracovišti oč firmy BIVOJ a.s., ve třetím ročníku í také na vlastních prodejnách. Doba odborného výcviku je v prvním ročníku šestihodinová, ve druhém a třetím sedmihodinová.

 

VÝHODY: Akciová společnost Bivoj žákům oboru Řezník-uzenář poskytuje po celou dobu studia předepsaný pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky v hodnotě 7.000,- Kč. Navíc bezplatné stravování, praní pracovního oblečení a odměňování za práci během odborného výcviku. Žáci si dále mohou přivydělávat při brigádách v Bivoji a nemalou výhodou je i praxe mezi zkušenými odborníky.

 

UPLATNĚNÍ: Absolvent získá po úspěšném ukončení studia v uvedeném učebním oboru znalosti a schopnosti potřebné k vykonávání práce v masném průmyslu při zpracování masa a výrobě masných výrobků. „Vzhledem k tradici máme zkušenosti, které se snažíme zúročit při odborné přípravě našich žáků. Po získání výučního listu je možné uplatnění ve firmě Bivoj a.s. Absolventi jsou teoreticky i prakticky připraveni pro práci v masném průmyslu,“ uzavírá přehled ředitel M. Ruský. Více informací na www.sshsopava.cz

Zdroj: 12. 2016 REGION OPAVSKO Strana 4    Ekonomika    PR

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz