Roste zájem o „jiné“ školy

V Modřanech má vzniknout alternativní škola pro 400 dětí. Bude největší v republice.

PRAHA – Alternativní školy už nezakládají pouze soukromníci či nadšenci z řad rodičů. V Modřanech by měla do roku 2021 vzniknout zřejmě největší veřejná Montessori škola v Česku a zřídí ji přímo městská část Praha 12. „Nová, desátá základní a mateřská škola bude stát u ulice Čs. exilu, v sousedství Rakouského gymnázia a bude mít kapacitu 400 dětí,“ uvedl končící starosta Prahy 12 Milan Maruštík (ANO).

S výukou podle principů Montessori mají v této městské části dobré zkušenosti. Třídy již více než deset let fungují na modřanské Základní škole Na Beránku, kam dochází více než dvě stě dětí. Zájem ze strany rodičů je velký.

„V loňském roce už nebyli schopni přijímat podle požadavků rodičů a museli odmítat i sourozence,“ uvedla zastupitelka Prahy 12 a pravděpodobně i budoucí pirátská místostarostka pro územní rozvoj Eva Tylová, která potvrdila, že alternativní školu podpoří i nově vznikající koalice Pirátů, ODS a TOP 09.

Vedení města plánuje, že Montessori třídy se přesunou do nově vzniklé budovy a zároveň ještě navýší kapacity. Na první část výstavby už obdržela Praha 12 účelovou investiční dotaci ze zdrojů hlavního města Prahy ve výši 50 milionů korun a magistrát přislíbil další podporu. Modřany přitom nejsou jediným místem v Praze, kde učí alternativně na veřejných školách. Tři Montessori třídy zřídili na Korunovační. I zde zájem převyšuje možnosti. „Dokonce jsme losovali rodiče ze spádové oblasti a těm, kteří nebyli vylosováni, jsme nabízeli naše tvořivé třídy,“ podotknul ředitel školy Tomáš Komrska a dodal, že se mu ozývají i matky a otcové z jiných městských částí.

Rodiče mají o tyto školy velký zájem také proto, že za přístup, který se nezakládá na známkách a biflování, by jinak museli na soukromých školách platit i několik tisíc za měsíc.

Svobodnější přístup k dětem

Montessori školy nejsou novinkou, začaly v Česku vznikat po revoluci a zřídit je není těžké. „Montessori škola je dneska bezproblémově kompatibilní s Rámcovými vzdělávacími programy,“ vysvětlil Tomáš Feřtek z organizace EduIn, která se zabývá českým vzděláváním.

Na veřejných školách vznikají přesto alternativní třídy pouze výjimečně. Jednu z největších sekcí má již zmíněná Základní a mateřská škola Na Beránku, která by se měla přesunout do nových budov. „Pokud ten projekt vznikne, tak by to byla asi největší Montessori veřejná škola u nás,“ dodal Feřtek.

Inovativní vzdělávání se tak spíše týká soukromých škol. Mezi nimi najdeme Montessori, waldorfské, přírodní a další alternativní školy, ale i instituce, které se zaměřují na klasickou výuku. Právě Montessori pedagogika patří k nejrozšířenějším i ve světě. Vytvořila ji italská pedagožka Maria Montessori na začátku minulého století, a má tak velmi dlouhou tradici.

Mezi hlavní principy patří nenátlakový přístup, užívání pomůcek a materiálů s ohledem na věk dítěte, možnost volby pracovního místa, absence trestů. Výčet je mnohem delší a některé principy se uplatňují i v klasickém školství.

Například ve Spojených státech učí podle pedagogiky Montessori zhruba pět tisíc škol. V Německu je jich asi tisíc. V Česku je mateřských a základních Montessori škol více než sto. Nejvíce v Praze a okolí, a to přes čtyřicet.

Nalijí do škol stovky milionů

Zároveň s alternativními školami vzniká i řada běžných veřejných škol. V příštích letech se musí metropole totiž připravit na to, že poptávka po místech ve školách poroste. Do prvních tříd budou nastupovat silné populační ročníky a předpokládá se, že porodnost nebude v příštích letech klesat. Městské části proto řeší, jak zajistit dostatek míst pro všechny předškoláky i školáky. V Letňanech zvýšila radnice od roku 2006 kapacitu v mateřských školách z 230 na 713, přesto místa stále nedostačují.

Protože tato městská část nemá vlastní pozemky, musí nedostačující místa řešit formou stavebních úprav a přístaveb. Do budov škol se investují i jinde stovky milionů korun. Například Praha 14 do nich nalila za pomoci dotací více než 338 milionů korun.

V mnoha částech pak využívají již stávající budovy. V Praze 7 například proměnili starou knihovnu na vyučovací prostory. V Praze 8 zase využili stavby, které dosud pronajímali. Tam, kde mohou, stavějí budovy nové. Na Zličíně má vzniknout škola pro 540 dětí za čtvrt miliardy korun. V Praze 9 chce radnice otevřít novou školu U Elektry pro více než 750 dětí.

 

Fakta – Veřejné Montessori školy Mateřské školy * Montessori školička Hvězdička v Praze 12 * MŠ Montessori v Praze 12 * MŠ Mezi Domy v Praze 4 * MŠ Vokovická v Praze 6 Základní školy * Základní škola Korunovační v Praze 7 * a MŠ Na Beránku v Praze 12 * Na Dlouhém lánu v Praze 6

Zdroj: 2.11.2018   Mladá fronta DNES   Strana 13   Praha   Kristína Paulenková

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.