Rozhovor: O kariérovém poradenství s Andreou Csirke

Podporuje lidi na jejich cestě v profesním, osobním a občanském životě. Získala Národní cenu kariérového poradenství 2021 v kategorii Příklady dobré praxe se zvláštním uznáním za elektronickou publikaci „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání?”. Baví ji přemýšlet o světě (práce) a jeho proměnách. O tom všem si budeme povídat s kariérovou poradkyní, lektorkou a metodičkou Andreou Csirke.

1. Působíte v oblasti kariérového poradenství. Co je náplní Vaší práce?

Obecně mě naplňuje průběžná práce na koncepci, budování a rozvoj jakéhokoliv systému, který dává smysl těm, kteří ho využívají, je jednoduchý a srozumitelný, a podporuje spolupráci uvnitř i směrem navenek. Již nějakou dobu spolupracuji se školami v rozvoji kariérového vzdělávání žáků. Cílem je podporovat všechny žáky při objevování, plánování a procházení životem, učením a prací pomocí rozvoje tzv. kariérových kompetencí.

Jsem poradce – praktik, který dlouhodobě pracuje v terénu. Ráda bych se teď posunula do oblasti výzkumu. Myslím si, že užší spolupráce praxe a výzkumu přispívá růstu kvality služeb poskytovaných v oblasti kariérového poradenství a rozvoje. Abych získala potřebné znalosti a zkušenosti, stala jsem se doktorandským studentem v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání při Pedagogické fakultě UK.

2. Co znamená kariérové poradenství a co je jeho cílem?

Název “kariérové poradenství” není ideální. Nevypovídá totiž o podstatě oboru. Pokud kariéru chápeme jako “souhru pracovních a dalších životních rolí člověka v průběhu jeho života” (ELGPN Glosář), tak kariérové poradenství nabízí podporu při “zvládání reakcí na změny po celou dobu života s důrazem na posilování sebeuvědomění, porozumění a usnadňování směřování k uspokojujícímu a smysluplnému životu a zaměstnání.” (ELGPN Glosář). To jsou nejen definice Evropské sítě politik celoživotního poradenství. V současné době chápe kariéru jedince jako jeho cestu životem, učením a prací odborná veřejnost po celém světě, přičemž je cílem kariérového poradenství podporovat ho na této cestě.

3. Jaké služby zahrnuje tento obor?

Služby kariérového poradenství jsou moc hezky rozepsané v příručkách I a II NICE neboli Sítě pro inovace v kariérovém poradenství v Evropě. Popisují jednotlivé profesní role kariérových poradců a tím nás zároveň seznamují se službami tohoto oboru.

a) Podpora jedinců přijímat obtížná kariérová rozhodnutí, porozumět situacím, které prožívají, řešit problémy a procházet osobními změnami (kariérové poradenství).
b) Podpora v rozvoji kompetencí lidí v oblasti řízení kariéry (kariérové vzdělávání).
c) Podpora při získávání informací o sobě samých, o trhu práce a o možnostech vzdělávání a jejich hodnocení v závislosti na jejich individuálních potřebách (práce s kariérovými informacemi).

Kromě těchto služeb, které obor nabízí jednotlivcům a skupinám, kariéroví poradci
d) podporují lidi a organizace při vytváření nových možností vzdělávání a práce prostřednictvím systémových opatření a obhajoby zájmů klientů, komunity a celé společnosti (intervence sociálních systémů)
e) a řídí nebo se účastní zajištění kvality poradenských programů a služeb (řízení poradenských služeb).

4. Co si myslíte, které jsou nejdůležitější kvality kariérového poradce?

Myslím si, že je nejdůležitější kvalitou člověka neustále pracovat na sobě, porozumět sobě a svému fungování ve vztazích, a učit se být sám sebou. Je též důležité umět vést dialog. Kvality žádané pro kariérové poradce jsou popsané i v uvedených příručkách NICE a též v profesním standardu této profese v rámci Národní soustavy kvalifikací. Každý si je může prostudovat a přemýšlet o tom, zda jsou v souladu s jeho představou o dobrém kariérovém poradci.

 5. Jste spoluautorem e-knihy Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání, která byla oceněna v rámci loňského ročníku Národní ceny kariérového poradenství v kategorii Příklady dobré praxe se zvláštním uznáním. Proč vznikla tato publikace?

Kolegyni Petru Šnepfenbergovou, která je spoluautorem e-knihy, jsem oslovila s nabídkou spolupráce, protože jsem věděla, že pracuje i s rodiči v rámci kariérového vzdělávání žáků. Vnímala jsem totiž nedostatečnou pozornost věnovanou rodičům v této oblasti. Rodiče mají zásadní roli při podporování dítěte, aby bylo v rozhodném okamžiku připravené učinit dobré rozhodnutí o dalším směru své vzdělávací a profesní dráhy. V rámci přípravy jsme přemýšlely o tom, pro jaké rodiče a co bychom chtěly vytvořit. Nakonec jsme se rozhodly pro krátkou e-publikaci, která by jim srozumitelně představila obor a jeho možnosti ve výchově doma a ve škole. Jsme si vědomy toho, že tato publikace je prospěšná zejména pro angažované rodiče. Proto ji plánujeme přizpůsobit potřebám rodičů, kteří jsou méně nebo vůbec nejsou součástí vzdělávání svých dětí.

Na základě zpětných vazeb víme, že publikaci využívají i kariéroví poradci, což nás moc těší. Je to díky komplexnosti jejího obsahu a srozumitelnému jazyku, kterým byla napsána.

 

6. Současný svět práce se velmi rychle proměňuje. Co Vám tento svět práce přináší a jak se v něm cítíte?

V e-learningu, který připravuje Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj pro kariérové poradce, je aktivita, v rámci které má student rozdělit zásadní aspekty života do dvou rámečků – do rámečku, kde vnímá stabilitu, a do rámečku s nejistotou a možností změn. Pokud o tom přemýšlí do hloubky, pravděpodobně dospěje k názoru, že do rámečku “stabilita” zařadí jen velmi málo hesel. Na druhé straně je zásadní pro šťastný a spokojený život, aby měl v tomto rámečku zařazenou alespoň jednu bezpečnou a stabilní kotvu, aby ve zdraví zvládl nejistotu současného světa. Já takovou kotvu mám, a proto se cítím dobře v měnícím se světě práce. Neustále mi přináší nové příležitosti, díky kterým se mohu učit a zkoušet nové věci a mít smysluplná setkání s jinými lidmi.

7. Co byste doporučila mladým lidem, kteří se teprve chystají vstoupit do světa práce?

Otevřenost a odvahu. Otevřenost poznávat sama sebe a být sama sebou. Otevřenost učit se a zkoušet nové věci. Otevřenost poznávat nové lidi a vytvářet smysluplné sítě. A k tomu všemu jim přeji odvahu. Přijmout strach a nebát se vykročit do velkého světa práce, který každému přináší příležitosti a nejistotu. Je na nás, zda a jak toho využijeme.

Ptáte-li se na vstup na trh práce, doporučuji mladým lidem najít brigády již během školní docházky, aby měli příležitost získávat a reflektovat důležité informace o sobě a vůbec o práci. Tyto zkušenosti je podporují činit kvalitní rozhodnutí v životě. Rozhodnutí, která budou založena na informacích ověřených životem.

Děkujeme Vám za rozhovor.

Zaujala vás profese kariérového poradce a zajímá vás, jak se jím stát? Na to jsme se zeptali Richarda Velety – manažera tvorby standardů NSK z Národního pedagogického institutu ČR.

Jestliže je někdo ve fázi, že ho profese kariérového poradce „láká“, tak bych mu nebo jí velmi doporučil v prvním kroku seznámit se osobně s několika poradci, ptát se na jejich práci a stát se postupně součástí profesní komunity. Pravděpodobně nejlepší příležitostí stát se okamžitě součástí dění je zapojení se do facebookové skupiny Lucky Václavkové, která se jmenuje Kariéroví poradci, koučové, lektoři a další nadšenci CZ & SK. To je absolutně skvělá společnost. Pak bych doporučil zúčastnit se nějakého dobrého kurzu, máme jich v ČR už řadu. Rekvalifikační kurzy budou končit zkouškou podle standardů Národní soustavy kvalifikací, takže zájemce bude mít celostátně platný certifikát garantovaný státem. Aktuálně chystá Národní pedagogický institut novou profesní kvalifikaci Kariérový poradce/kariérová poradkyně, která zcelí do jedné kvalifikace základy, které ke kariérovému poradenství patří.

STÁŽ – ideální způsob, jak zvýšit svou cenu na trhu práce