Rozhovor: Vzdělávat se můžete i v dospělosti. Jak se stát floristou nebo truhlářem?

V rámci celoživotního vzdělávání na Střední odborné škole Jarov můžete získat potřebné vzdělání i v dospělosti. Chcete změnit povolání a věnovat se tomu, co vám jde a co vás baví? Jak se stát floristou, kamnářem, truhlářem… nebo jak probíhají zkoušky z profesní kvalifikace, na tyto i další otázky nám odpověděl RNDr. Petr Dvořák – koordinační a projektový pracovník pro rekvalifikační kurzy a zkoušky na SOŠ Jarov.

Sledovat aktivity SOŠ Jarov můžete také na facebooku, kde jsou velmi aktivní a kde pravidelně informují o novinkách či vypsaných kurzech.

1. Mohl byste nám představit vaši organizaci?

Střední odborná škola Jarov je unikátní školou v mnoha směrech. Počtem žáků v denním studiu se řadí mezi největší střední školy v Praze. Spojuje na první pohled naprosto nesourodá zaměření – stavební, dřevařské, zahradnické a sportovní. Úplně na počátku byly dvě samostatné střední školy – jedna se stavebním a dřevařským zaměřením, a druhá zaměřená na zahradnické obory. Tyto dvě již ve své době velké a prestižní školy byly k 1. lednu 1998 sloučeny do jednoho právního subjektu. V průběhu následujících let se z tohoto spojení vyvinula symbióza, která umožňuje pedagogům školy vést žáky k vnímání a vytváření všeho krásného, co nás obklopuje, ať jsou to již interiéry i exteriéry staveb, či živá zeleň uvnitř i vně budov. Stabilní a zkušený pedagogický sbor, moderní vybavení a nadstandardní prostory pro všechny vyučované obory, dlouhodobá spolupráce s odbornou sférou, možnost poznávacích a odborných zahraničních stáží, to jsou jenom příklady toho, co spoluvytváří vysokou úroveň nabízeného vzdělání v naší škole.

Hlavní areál naší školy na Jarově byl dokončen a předán žákům a učitelům v roce 1973. Naproti tomu zahradnická část školy má tradici podstatně delší. Již v roce 1909 byla založena škola na Královských Vinohradech, jejíž jsme „nástupnickou organizací“. Odloučené pracoviště školy Pod Táborem 17 v Praze 9 slouží k výuce odborné praxe a odborného výcviku zahradnických oborů. Současně zde však probíhá i odborný výcvik žáků stavebních oborů, kteří zde v průběhu školního roku pracují na různých drobných opravách (instalatéři, zedníci a podobně). Na odloučeném pracovišti je umístěna školní botanická zahrada a provozní zahrada školy.

Struktura i název školy se postupem let několikrát měnily a od 1. září 2017 jsme Střední odborná škola Jarov.

Naším cílem je, aby všichni naši absolventi byli vždy dobře připraveni pro náročné profesní uplatnění. Velký důraz klademe na spolupráci se sociálními partnery, především s jednotlivými řemeslnými cechy a společenstvy, které jsou pro nás jedním ze zdrojů nejnovějších informací z oborů, a dále také s různými firmami, u kterých naši žáci získávají pracovní uplatnění.

2. Proč jste se rozhodli stát autorizovanou osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací?

Kvalitní řemeslník, odborně velmi dobře připravený, je stále více a více „nedostatkové zboží“.  Střední odborná škola Jarov má stabilní a zkušený pedagogický sbor, moderní vybavení a nadstandardní prostory pro všechny vyučované obory, dlouhodobě spolupracujeme s odbornou sférou, to vše a mnoho dalšího spoluvytváří vysokou úroveň nabízeného vzdělání v naší škole. 

Jakmile se otevřela nová cesta k získání plnohodnotné kvalifikace, Národní soustava kvalifikací – ověřování a uznávání výsledků předchozího učení, bylo logické zúročit naše předpoklady a rozšířit portfolio vzdělávacích programů o realizace rekvalifikací v rámci NSK. Rekvalifikace jsou dnes již nedílnou součástí naší nabídky vzdělávacích programů. Rok od roku vzrůstající počty absolventů nám jasně dokládají, že využít tuto novou cestu k získání plnohodnotné kvalifikace byla správná volba.

Mohlo by vás zajímat: I vzdělávací organizace se mohou stát autorizovanou osobou a získat řadu výhod

3. Proč je dobré být autorizovanou osobou? Jaké výhody to přináší vám (vaší organizaci)?

Pokud jsem autorizovanou osobou, jsem oprávněn realizovat rekvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací – ověřovat a uznávat výsledky předchozího učení. To považujeme v dnešní době za velmi důležitý přínos rozvoje řemesel, pro školu samotnou přínos spatřujeme zejména v tom, že škola rozšířila svou nabídku i do oblasti vzdělávání dospělých.

V podmínkách naší školy došlo i díky rekvalifikacím v rámci Národní soustavy rekvalifikací k ještě mnohem těsnější spolupráci jak s Cechem malířů, lakýrníku a tapetářů ČR, tak s Cechem kamnářů ČR. Dochází k mnohem intenzivnějšímu sdílení nových trendů v oboru a odborníků z praxe. A toto know-how se pak pochopitelně přenáší i do přípravy žáků denního studia.

4. Jaké zkoušky z profesní kvalifikace nabízíte? O jaké profesní kvalifikace je největší zájem? A jaká je úspěšnost u zkoušek?

Střední odborná škola Jarov, má ve své nabídce tyto profesní kvalifikace:

Mezi dlouhodobě žádanou profesní kvalifikaci patří Florista, kde se nám daří kurz realizovat dvakrát do roka (v jarním i podzimním termínu). Největší obsazenost jednotlivých kurzů máme u Kamnářů. Rostoucí trend zájmu registrujeme u PK Truhlář.

5. Kdo jsou účastníci zkoušek?

Kdo jsou účastníci zkoušek? Je to nejširší spektrum populace, jaké si umíte představit, jak z pohledu věku, dosaženého vzdělání, ale i sociálního statusu.  Je celkem očekávatelné, že do kurzů Florista se nám hlásí ve 100 % ženy. A ženy jsou obvykle pečlivější, takže jejich úspěšnost je poměrně vysoká, ale pochopitelně máme i několik neúspěšných pokusů. Do ostatních rekvalifikací se nám zatím hlásí výhradně muži. Co však mají tito lidé společné, je skutečný zájmem o zvolený obor rekvalifikace. Toto je živá voda i pro naše mistry, kteří velmi vítají, že mohou vzdělávat jedince, které vše zajímá a chtějí si odnést maximum dovedností a znalostí. Je jasné, že pokud se rozhodli investovat svůj čas a ze svého rodinného/firemního rozpočtu několik desítek tisíc korun, pak právem očekávají (a nakonec právě to účastníci rekvalifikací nejvíc oceňují), že jim své odborné znalosti a praktické dovednosti předávají lidé, kteří řemeslo důvěrně znají a jsou připraveni se podělit i o své neúspěchy, aby se tak účastníci rekvalifikací již mohli vyvarovat chybných postupů a případných škod.

Motivace, proč si zvýšit kvalifikaci, je různá, velmi často je to tak, že cílem je osamostatnit se, získat výuční list a následně živnostenské oprávnění.  Máme i vysokoškoláky na manažerských pozicích, kteří to v tuto chvíli vnímají jako hobby, aby si ve svém domě nebo chalupě uměli udělat truhlářské či kamnářské práce. Současně to však vnímají jako velmi dobrou příležitost se v řemesle postupně vypracovat tak, že i do pozdního věku si budou schopni podle svých potřeb a priorit zajistit zajímavý přivýdělek.

6. Jací jsou dospělí jako studenti/zkoušení? 

Vzdělávání dospělých je čistá radost, máte ve třídě či dílně lidi, kteří pozorně vnímají, co jim říkáte, přemýšlejí o tom, a ptají se proč to či ono. Každý z nich má svou vlastní motivaci, proč být úspěšný i u zkoušek. Takže každý ze svého pohledu dělá maximum pro to, aby obstál.  Co je naprosto mimořádné, je to, že tvoří kolektiv, kde každý v daném oboru již má větší či menší zkušenosti a dochází i přímo mezi nimi k neformálnímu sdílení nejlepších zkušeností. Uvedu konkrétní příklad, v kurzu Kamnářů máme 13 účastníků, jeden je ve stávající pozici specialista-kominík, dělá revize komínů, další již více jak 10 let staví krby, další je soudní znalec pro obor Kamnář, a najednou i o přestávkách dochází k neustálému neformálnímu sdílení zkušeností, doporučení a vytváří se tak i síť neformálních kontaktů…, mám komu zavolat a poradit se, když dělám to či ono…

7. Nabízíte také vzdělávací kurzy jako přípravu ke zkoušce z profesní kvalifikace?

Pochopitelně nabízíme i jen samotné zkoušky z profesní kvalifikace, ještě se nám však nestalo, že by chtěl někdo jen zkoušku. Takže ke všem profesním kvalifikacím nabízíme vzdělávací kurzy, které připravují účastníky na úspěšné složení zkoušky. Zkoušky však pak již musí zvládnout sami… 😊

Už jste četli rozhovor na téma: Jak a kde získat kvalifikaci v oboru pohřebnictví? nebo Není důležité, kde jste se to naučili. Tím hlavním jsou vaše dovednosti a znalosti