S osvědčením už jen krůček k maturitě

Víte, že jako držitel osvědčení o získání profesní kvalifikace můžete zažádat o vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky na střední škole?

Občané České republiky, kteří jsou držiteli osvědčení o získání profesních kvalifikací, mohou požádat jakoukoliv střední školu o vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria na konzervatoři (dále jen „závěrečná zkouška“).

Na základě písemné žádosti zaslané příslušné škole / řediteli školy (a doložení všech osvědčení o získání příslušných profesních kvalifikací skládající úplnou profesní kvalifikaci) pak ředitel školy umožní konání závěrečné zkoušky v jím určeném termínu. 

Závěrečné zkoušky uchazeč koná ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem. 

Po úspěšném vykonání zkoušky uchazeč obdrží standardní doklad o závěrečné zkoušce jako jakýkoliv jiný žák školy.

Zajímavost: Portál www.vzdelavaniaprace.cz vám umožňuje vyhledat si vzdělávací kurz, zkoušku u autorizované osoby i volná pracovní místa.

Více informací: