Sebereflexe – jak vám pomůže v kariéře?

Sebereflexe, neboli poznání sama sebe, je velmi zajímavý nástroj, jak se posunout nejen v osobním životě, ale také v tom profesním. V dnešním článku se zaměříme na to, co to vlastně sebereflexe je, jak s ní můžete začít pracovat a také jak ji využívat pro svůj kariérní posun.

Co je to sebereflexe?

Než se pustíme do definice toho, co sebereflexe je, pojďme si říct, co není. Sebereflexe neznamená málo sebevědomí nebo sebedůvěry, není to ani o kritice sebe sama nebo nedostatku inteligence. Sebereflexe je pravým opakem těchto atributů. Jde o jakýsi proces sebepoznání či sebehodnocení – ale nejen v tom negativním směru. Je to o upřímnosti člověka samého k sobě, o schopnosti vidět sám sebe v kontextu širší společnosti, svých hodnot a chování – a také o umění tyto faktory posoudit a umět za ně v případě potřeby převzít odpovědnost.

Přečtěte si také: Zpětná vazba není kritika. Jak ji dávat zaměstnancům a jak ji jako zaměstnanec přijímat?

Sebereflexi tak nezvládne na první pokus každý. Je potřeba určitá míra pokory, inteligence a ochoty podívat se i do stinných míst svého chování, názorů a hodnot. Prostřednictvím sebeuvědomění si zvědomujeme své vnitřní pocity, ale i své možnosti, schopnosti, talenty, silné a slabé stránky. Skrze sebereflexi si rovněž uvědomujeme a hodnotíme svůj vztah k ostatním lidem kolem sebe.

Kdy poznáte, že vám sebereflexe chybí?

Máte často pocit, že vám okolí neustále křivdí, vaši přátelé se k vám obracejí zády, anebo jich vlastně obecně příliš mnoho nemáte, jste citliví na jakoukoliv výtku na vaši osobu nebo neradi přiznáváte své chyby nebo dokonce porážku? Pak by sebereflexe mohla být zajímavým a účinným nástrojem právě pro vás.

Osočování druhých z vlastních proher, ukřivděnost, manipulace nebo využívání slabších jsou typickými znaky chybějící sebereflexe. Bez sebereflexe jsme totiž schopni vnímat jen sami sebe a své potřeby a nebereme ohledy na názory či touhy ostatních.

Jak se sebereflexi naučit

Sebereflexe je proces, který se v ideálním případě učíme již v dětství, od svých rodičů nebo pedagogů. Nicméně v praxi je toto dost často problematický bod, především pokud jste např. vyrůstali v prostředí, kde sebereflexe nefungovala. Vy se ji ale naučit můžete – a díky tomu pomůžete předat tuto schopnost i svým dětem. Nepůjde to ale někdy možná hned a chce to odvahu a vytrvalost. Sebereflexi je totiž ideální trénovat. Snažte se být v každém jednom dni poctivější vůči sobě i ostatním a laskavější pro lidi, na kterých vám opravdu záleží. Laskavější samozřejmě neznamená být hloupý nebo naivní. I laskavý člověk může asertivně odpovědět „ne“. Znáte základní pravidla asertivního chování?

Jak využít sebepoznání v kariéře?

Laskavost vůči ostatním a upřímnost sám k sobě. Dvě hodnoty, kterých si na vás bude okolí velmi cenit. Díky těmto vlastnostem s vámi bude radost spolupracovat. Díky sebereflexi budete schopni kriticky zhodnotit, zda jsou zadané úkoly pro vás splnitelné a dokážete tak požádat o úkoly, které odpovídají vašim schopnostem. Stejně jako u jiných seberozvojových nástrojů je i zde velkou výhodou pravidelnost. Doporučuje se provádět si sebehodnocení v pravidelných intervalech – ať už vždy na konci týdne, měsíce či roku. Zhodnotit, co se mi nepovedlo, co naopak vnímám jako neúspěch a proč. Součástí sebereflexe je také tvorba plánu na další období, ve kterém zohledním své poznatky z minulých období.

Pár sebepoznávacích otázek na závěr

Níže najdete několik otázek, které můžete využít pro svou první soukromou sebereflexi. Vezměte si papír a tužku, dopřejte si nerušený prostor a alespoň 15–30 minut času a zkuste si upřímně odpovědět. Dělejte si podobná cvičení pravidelně a brzy zaregistrujete posun ve svém myšlení a případně i kariérním směřování.

  • Co právě teď cítím ve vztahu k práci?
  • Chtěl bych cítit něco jiného?
  • Čím je pro mě mé zaměstnání?
  • Mohu své povolání v tomto zaměstnání dobře reprezentovat?
  • Mám dostatek znalostí a zkušeností pro výkon na své pozici?
  • Pokud ne, chci s tím něco udělat?
  • Jaký je můj dlouhodobý kariérní cíl?
  • Je můj cíl v souladu s mými životními hodnotami?
  • Co jsem minule udělal špatně?
  • Co bych mohl udělat jinak, abych to neudělal znovu?

Personalista – šedá eminence (nejen) výběrového řízení