Šéfové českých firem se obávají nedostatku lidí. Uvažují o robotech

Více než polovina firem v Česku letos plánuje zvýšit počet zaměstnanců. Přes čtvrtinu firem alespoň zachová stávající stav. Vyplynulo to z průzkumu názoru generálních ředitelů v Česku, který provedla společnost PwC ČR. Šéfové se nicméně obávají nedostatku lidí a uvažují o nasazení robotů.

Největší nárůst zájmu průzkum ukázal v oblasti robotiky. Zatímco loni do snahy nahradit lidi stroji této oblasti investovalo 49 procent firem, letos tak hodlá učinit 91 procent dotázaných.

Na druhé straně firmy hledají způsob, jak být žádaným zaměstnavatelem. Celkem 98 procent respondentů uvedlo, že mezi své investiční priority pro letošní rok zařadili investice do dobrého jména firmy, ať už jde o marketing nebo společenskou odpovědnost. V loňském roce přitom šlo o 75 procent firem.

Počet zaměstnanců plánuje zvýšit 59 procent firem. Zachovat stávající stav pak hodlá dalších 27 procent společností. Nedostatku pracovních sil se obává 95 procent generálních ředitelů v Česku.

Volných lidí je málo

„Volných lidí na trhu práce je velmi málo,“ upozornila odbornice na řízení lidských zdrojů Andrea Linhartová Palánová.

„Firmy by se v první řadě měly snažit motivovat, rozvíjet a udržet si zaměstnance, které mají, a pracovat na rozvoji loajality. Nabrat a zaškolit nové lidi je násobně dražší, v některých oborech téměř nemožné,“ dodala.

V kurzu je spolupráce se školami

Celkem 97 procent společností má v úmyslu získat nové zaměstnance prostřednictvím spolupráce se školami, což je výrazný nárůst oproti loňskému roku, kdy šlo o loni 69 procent firem.

Do udržení stávajících zaměstnanců chce investovat 92 procent firem oproti loni 83 procentům v loňském roce.

Zdroj: www.novinky.cz

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz