Sklářství čelí nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců, profesní kvalifikace nám ale pomáhají

Rčení o řemeslu se zlatým dnem dnes už tak úplně neplatí, alespoň ne ve všech oblastech. Potvrzuje to i situace ve sklářství. Navzdory tomu, že je české sklo proslulé a tuzemské sklářské výrobky se těší mezinárodnímu věhlasu, potýká se tento tradiční obor s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Není o něj totiž zájem ze strany studentů. Významným českým výrobcům a exportérům skla proto pomáhá Národní soustava kvalifikací, díky níž mohou získat nové zaměstnance. To potvrzují i zástupkyně společností Moser a Preciosa.

glass-blower-385490_1280

„Sklářství má u nás dlouhou a hlubokou tradici, zde na severu Čech to platí dvojnásob. Profese skláře byla v našem regionu dříve považována za prestižní, ale dnes už to bohužel neplatí. V posledních letech u studentů narůstá popularita nejrůznějších humanitních a manažerských oborů, každý by chtěl minimálně maturitu, a proto klesá zájem o řemeslné obory obecně, sklářství nevyjímaje. I když máme volná místa, školy negenerují dostatek absolventů, kterými bychom je obsadili,″ popisuje situaci ve sklářství personální ředitelka sklárny Preciosa Mgr. Jana Havlíčková. Presiosa se specializuje zejména na výrobu proslulého českého křišťálového skla a bižuterie.

Sklářské společnosti tak musí kvalifikovanou pracovní sílu hledat jinde. V tom jim pomáhá Národní soustava kvalifikací. Profesní kvalifikace zájemcům umožňují získat oficiální potvrzení toho, že disponují znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vykonávání určité profese, pro niž nemají často vhodné vzdělání. Není podstatné, zda dotyční tyto vědomosti získali v zaměstnání či prostřednictvím rekvalifikačního kurzu. Pro získání profesního osvědčení stačí absolvovat zkoušku, která ověřuje znalost kvalifikačních standardů, tedy souboru znalostí a dovedností, jež je pro daný obor nutné znát a ovládat. Úspěšní absolventi zkoušky získají všeobecně uznávaný certifikát, který je pro budoucí zaměstnance zárukou, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro nějž je stanovena daná kvalifikace.

Podobu kurzů spoluvytvářejí sami zaměstnavatelé

Na vytváření podoby závěrečné zkoušky z profesní kvalifikace se podílejí nejvýznamnější zaměstnavatelé v daném oboru. Tím je zaručeno, že absolventi profesní kvalifikace získají vědomosti, jež později reálně využijí a které odpovídají poptávce na trhu práce. Výslednou podobu zkoušek ze sklářských oborů tak ovlivnila například i karlovarská sklářská společnost Moser, významný výrobce luxusního českého křišťálového skla. „To, že jsme se jako firma mohli podílet na vzniku hodnoticích standardů ke zkouškám pro obory sklář, brusič skla–kulič a brusič skla–hranař, nám přináší mnoho výhod, protože předem víme, jaké znalosti a dovednosti můžeme od držitele profesní kvalifikace očekávat. Obsah standardů je účinným nástrojem také při zaškolování nových zaměstnanců,″ popisuje spolupráci s Národní soustavou kvalifikací personální ředitelka společnosti Moser Ing. Světlana Hančová.

Podobným způsobem se zapojili také odborníci ze sklárny Preciosa: „Zástupkyně společnosti Preciosa je členkou Sektorové rady pro sklo, keramiku a zpracování minerálů. Díky tomu se do profesních a kvalifikačních požadavků ve sklářském sektoru mohou promítat konkrétní potřeby a návrhy naší sklárny,″ říká Jana Havlíčková. Úkolem sektorových rad, jež sdružují personalisty, profesionály a zástupce významných zaměstnavatelů v jednotlivých oborech, je vytvářet podobu profesních kvalifikací s ohledem na situaci na pracovním trhu i aktuální potřeby zaměstnavatelů.

Certifikát NSK otevírá zájemcům dveře

„Uchazeče o zaměstnání s osvědčením o úspěšném absolvování profesní kvalifikace vítáme. Znamená to pro nás, že mají potřebné znalosti, ale oceňujeme také, že jsou to lidé, kteří jsou ochotní na sobě pracovat a rozvíjet se. Nemusí se vždy jednat o osoby, které přicházejí z jiné pracovní oblasti, kurzy a zkoušku absolvují i ti, kteří již v oboru působí, ale chtějí se ještě zlepšit a rozšířit své profesní kompetence,″ uvádí Jana Havlíčková. Absolventi profesních kvalifikací se tak pro společnosti mohou stát určitou alternativou k pracovníkům z řad studentů sklářských škol, což potvrzuje i Světlana Hančová: „Účelem profesní kvalifikace není nahradit tříletý sklářský učební obor. Cílem je poskytnout plnohodnotnou profesní kvalifikaci, kterou lze uplatnit na našem pracovním trhu,″ oceňuje přínos Národní soustavy kvalifikací.

Výrobní závody společností MOSER i Preciosa se nacházejí v regionech, které se v rámci České republiky řadí mezi ty s vyšší mírou nezaměstnanosti. Coby významní zaměstnavatelé proto obě sklárny představují vítaný zdroj pracovních míst. „Z pozice velkého zaměstnavatele částečně přispíváme ke snižování nezaměstnanosti v Karlovarském kraji. Díky Národní soustavě kvalifikací můžeme přijímat také uchazeče, kteří nemají klasické sklářské vzdělání, ale jsou úspěšnými absolventy profesní kvalifikace. A pracovníkům, kteří přicházejí bez odborných znalostí, umožňujeme, aby si vzdělání tímto způsobem doplnili,″ uzavírá Světlana Hančová.

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání


TIP: Na www.vzdelavaniaprace.cz najdete pohromadě nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek ke všem schváleným profesním kvalifikacím. Podívejte se, co nabízíme pro profesi skláře.