Skončil Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015, začíná Rok řemesel

Rok průmyslu a technického vzdělávání oficiálně skončil třetího prosince, kdy předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák předal před televizními kamerami stylizovaný štafetový kolík projektů, podporujících rozvoj technického vzdělávání a školství u nás, předsedovi Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karlu Havlíčkovi. Začal Rok řemesel…

Šéf Svazu průmyslu a dopravy, který bděl v roce 2015 společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími institucemi nad stovkami projektů a akcí, kterými se snaží vláda a oborové organizace stejně jako osvícení zaměstnavatelé zatraktivnit technické vzdělávání na všech stupních škol a zvýšit zájem dětí a jejich rodičů o technické obory. Do kampaně k Roku průmyslu se nakonec přihlásilo více než 150 institucí a firem – odvětvových svazů a asociací, škol a státních organizací, mimo jiné Technologická agentura ČR,agentura na podporu podnikání Czech Invest i jednotlivé kraje. Tedy jen některé…

Rok průmyslu potřebujeme ještě tak dvacetkrát zopakovat

Jak řekl při zakončení Roku průmyslu a technického vzdělávání s nadsázkou ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, projekt byl skvělý, přinesl spoustu nápadů, možností a šancí, jak zvýšit zájem o technické vzdělávání. Tento rok ale potřebujeme podle ministra Mládka „ještě asi tak dvacetkrát zopakovat“, aby se uspokojila poptávka, přímo hlad po technicky vzdělaných odbornících, kteří na našem trhu práce a v českých fabrikách chybějí měrou nevídanou a v některých odvětvích už přímo fatálně…

„V letošním roce se nám podařilo udělat pokrok a zorganizovat pro popularizaci technických oborů řadu prospěšných akcí. Pokud ale chceme, aby měl náš průmysl skutečně perspektivní budoucnost, byl konkurenceschopný a měl dostatek vzdělaných odborníků, měl by pro nás i každý další rok být v určitém smyslu Rokem průmyslu a technického vzdělávání, ač jim tak již nebudeme říkat,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Snad už se ve školství pohnou ledy

Osobní podporu přislíbila i ministryně školství Kateřina Valachová: „Osobně usiluji o podporu kvalitního technického vzdělávání i dalších oblastí vzdělávání, které jsou významné i pro uplatnění na trhu práce. Na MŠMT se snažíme i o podporu intenzivnější spolupráce firem a škol a principů duálního vzdělávání,“ uvedla Valachová. Je už skutečně na čase. Ve školství se totiž objeví výsledky jakýchkoliv pozitivních změn až s mnohaletým odstupem, ale poptávka trhu je reálná velmi silně již nyní.

Školo, nepodporuješ zájem o techniku!

Ostatně to co si národ Bati, Křižíka a Škody, Kolbena a Daňka či Laurina a Klementa o technických oborech myslí, ukázal v plné nahotě průzkum, zveřejněný právě v prosinci na závěrečném vyhodnocení Roku průmyslu a technického vzdělávání. Podle něj si více než tři čtvrtiny oslovených respondentů z řad rodičů – přesněji plných 77 procent – myslí, že základní školy v České republice nerozvíjejí u svých žáků zájem o technické obory. V šetření mezi více než tisícovkou rodičů žáků základních škol to pro Svaz průmyslu a dopravy zjistila výzkumná společnost IPSOS.

A co děláš ty, rodino?

Ona ale jen a pouze škola není všemocná, pomoci s orientací ratolestí musí samozřejmě rodina, ta přeci hraje roli nejdůležitější! Na to se rádo zapomíná. A měla by i média, alespoň ta veřejné služby, placená z našich koncesionářských poplatků a daní, čili státem. A když stát něco potřebuje, měla by mu na oplátku vypomoci. A tenhle stát potřebuje momentálně asi tak sto tisíc kvalifikovaných lidí…

Všechno, co opravdu potřebuji umět, mne naučil Merkur

Důležité jsou i takové zdánlivé drobnosti, jako jsou technické stavebnice na prvních stupních základních škol a dokonce už ve školách mateřských. Ostatně všechno, co jsem se jako středně zručný domácí kutil pro potřeby zdárné údržby domácnosti či osobního vozu naučil, mne před dávnými lety naučila stavebnice Merkur… Ještě ji mám schovanou… A proto nepřekvapí, že jedním z projektů Roku průmyslu byla akce na vybavení škol a školek touto polytechnickou stavebnicí, která hrou učí základům fyziky a jejích oborů – mechaniky, elektromechaniky, ale hlavně manuálním dovednostem a technické představivosti. A od technických stavebnic a skvělého fyzikáře na základce už je jen skok k duálnímu vzdělávání, jehož hlavním principem je skloubení teoretické přípravy ve škole s praktickou přípravou čili praxí ve výrobním podniku. Daří se to tradičně a dlouhodobě v zemích jako Německo či Rakousko, takže na učenou nemusíme jezdit moc daleko. Jde jen o to už konečně systémově začít a hlavně tomu dát řád, ve všem musí být ordnung, řekla by moje babička… Počítačoví grafici či programátoři CNC k nám přes Lesbos ještě asi hodně dlouho nepřijdou. Ty si opravdu musíme vychovat sami.

Zdroj: Českobudějovický deník


TIP: Na www.vzdelavaniaprace.cz najdete kompletní přehled všech státem garantovaných profesních kvalifikací a k nim také související příležitosti ve vzdělávání či aktuální volná místa. Pokud vás zajímají technické profese, registrujte se a začněte svou cestu za lepší prací s námi!