Staňte se manažerem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Blíží se Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který vyhlásila Mezinárodní organizace práce ke dni 28. dubna za účelem vzpomínky na zahynulé a zraněné při výkonu práce. V souvislosti s tímto dnem jsme pro vás připravili návodný článek, jak získat novou kvalifikaci v tomto oboru. Život má totiž člověk jen jeden.

Jestliže patříte mezi ty, kterým je téma bezpečnosti na pracovišti a ochrany zdraví blízké, máte vědomosti nebo zájem se dozvědět více, čtěte dál. Poradíme vám, kde a jak získat potřebné vzdělání, abyste mohli v této oblasti najít pracovní uplatnění.

Jaká je pracovní náplň manažera BOZP?

Než se začnete vzdělávat a připravovat se na zkoušku z profesní kvalifikace, zjistěte si, jaká je pracovní náplň vámi požadované profese. Potřebné informace zjistíte na webových stránkách Národní soustavy povolání:

  • Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
  • Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Co potřebujete umět?

Osvědčení o získání profesní kvalifikace obdržíte po úspěšném absolvování zkoušky u autorizované osoby. Zajímá vás, jak zkouška probíhá a co se od vás očekává? Navštivte portál Národní soustavy kvalifikací, kde si snadno dohledáte, jaké odborné kompetence bude autorizovaná osoba při zkoušce ověřovat. Stačí do vyhledávacího pole napsat Technik BOZP nebo Manažer BOZP a v sekci Hodnoticí standard jsou přehledně vypsány všechny odborné způsobilosti, které budou ověřovány.

Rádi bychom upozornili na to, že profesní kvalifikace Technik BOZP neposkytuje zákonem č. 309/2006 Sb. stanovenou odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik.  Držitel osvědčení o získání profesní kvalifikace Technik BOZP může zajišťovat úkoly v prevenci rizik pouze prostřednictvím jiné fyzické osoby, která má platné osvědčení o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (ne starší než 5 let). Výhodou zkoušky z profesní kvalifikace Technik BOZP je to, že se k ní může přihlásit uchazeč se základy vzdělání. Není vyžadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou jako u zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. 

Uchazeč o zkoušku z profesní kvalifikace Manažer BOZP musí být osobou odborně způsobilou v oblasti prevence rizik BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. (www.bozpinfo.cz)

 

Vzdělávací kurz vás zachrání

Zjistili jste, že si potřebujete doplnit některé informace? Vyhledejte si kurz, kde se vše potřebné naučíte.

Na www.vzdelavaniaprace.cz do vyhledávacího okna zadejte pojem BOZP. Po kliknutí na lupu najdete na další stránce výčet volných míst, kurzů, zkoušek a další sekce. Kliknete-li na pole kurzy, můžete si vybrat z celé řady ten nejvhodnější. Rozhodovat byste se měli podle obsahu kurzu, abyste se naučili především to, co potřebujete k dané profesi.

Nejvhodnějším vzděláním v této oblasti je přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP. Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat potřebné znalosti pro zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP v souladu se zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento kurz a zkouška ale neprobíhají podle profesních kvalifikací.

Nechte si ověřit vaše kompetence u autorizované osoby

Už všechno víte a všechno znáte? Tedy k tématu BOZP? Tak oslovte autorizovanou osobu, u které chcete vykonat zkoušku z profesní kvalifikace. Pravděpodobně rozhodujícím prvkem bude místo (město), kde se zkouška vykonává.

Věříme, že zkoušku úspěšně splníte a následně najdete uplatnění v daném oboru. A na portálu Vzdělávání a práce si můžete vyhledat volné pracovní pozice.