Staňte se mistrem komunikace! 6 tipů, jak zvládnout každý rozhovor

Komunikace jako dorozumívací prostředek vznikla již velmi dávno. My se v dnešním článku zaměříme na to, co je v komunikaci typické pro člověka – tedy na řeč. Hned na začátek je důležité si říct, že komunikace vůbec není jen o tom, co my říkáme. Komunikace sestává z mnohem více částí, a jen pokud se do komunikace zapojí všechny, může rozhovor fungovat. Co všechno obsahuje komunikaci?

Vnímejte pohyby druhého člověka

Ačkoliv je lidská komunikace vedena slovy, je potřeba hned v začátku rozhovoru vysledovat nonverbální projevy, které vysílá druhý účastník. Uhýbá pohledem? Stojí se založenýma rukama? Pokukuje často po telefonu nebo hodinkách? Na všechny tyto činnosti můžete zareagovat a zahájit rozhovor. Když druhý člověk zjistí, že jej vnímáte a dokážete odhadnout jeho potřeby, rozhovor může být mnohem otevřenější a efektivnější.

TIP: Jak být lepší v tom, co dělám?

Naslouchejte

Je to paradoxní, ale naslouchání je nejvíce zanedbávána složka komunikace. Často se totiž zaměňuje s „obyčejným“ posloucháním, ovšem podstata naslouchání je mnohem hlubší. Člověk, který naslouchá, totiž během hovoru druhé osoby nepřemýšlí nad možným řešením, ani nehodnotí, co dotyčný právě řekl. Jen otevře svou mysl, vnímá slova a čeká, až druhý domluví. Dokáže se také ptát a doptávat na drobné detaily, nebo se otázkami utvrdit v tom, že všemu řečenému správně porozuměl.

Ptejte se

Pokládání správných otázek je především doménou koučů či terapeutů, ale pokud i vy ovládnete svůj ostych a nebudete se bát zeptat, máte skvěle nakročeno k tomu, stát se mistrem komunikace. Abyste ale mohli pokládat ty správné otázky, musíte naslouchat tomu, co dotyčný říká – viz předchozí bod.

Mohlo by vás zajímat: Osobní rozvoj a duševní hygiena jako cesta ke spokojenému životu

Stanovte si cíl komunikace

Pokud potkáte starého kamaráda nebo přítele z dětství, asi nebude nutné stanovovat si, jakých cílů během společné komunikace chcete dosáhnout. Jiné je to ale třeba v partnerském vztahu nebo během pracovní porady, kdy je potřeba, aby druhá strana pochopila, jaké úkoly nebo problémy je potřeba vyřešit. Někdy může být cílem vyřešit nepříjemnou situaci, jindy zadání pracovní náplně na další období. V momentě, kdy máte stanovený cíl, kterého chcete dosáhnout, se vám nestane, že se zapovídáte a dostanete se k řešení úplně jiných záležitostí.

Kontrolujte své nonverbální projevy

Stejně tak, jako je na začátku konverzace důležité vysledovat neverbální projevy druhé strany, je potřeba mít pod kontrolou i ty své. Ujistěte se, že vysíláte pozitivní signály, jako jsou otevřené dlaně, pohled do očí, uvolněná ramena či úsměv. Díky tomu se podvědomě nebude druhá strana cítit v nepohodlí a podmínky k dosažení cíle celé komunikace jsou lepší.

Za porozumění je vždy zodpovědný vysílající

Často v průběhu komunikace dochází k neporozumění či nedorozumění. Kdo za ně ale může? Vždy ten, kdo informaci poskytoval. Je jeho povinností ujistit se, že vše řečené bylo jasné, srozumitelné a že druhá strana přesně ví, co se po ní chce. Jak toho dosáhnout? Za prvé mluvte vždy věcně, pokud jde o důležitý rozhovor je vhodné napsat si osnovu a klidně si hlavní cíl rozdělit do několika menších a ty začlenit do komunikace průběžně. A jak si ověříte, že dotyčný všemu rozumí? Klaďte ty správné otázky a naslouchejte jednotlivým odpovědím.

Rozhovor: Vzdělávat se můžete i v dospělosti. Jak se stát floristou nebo truhlářem?