Stáže můžou být pro budoucnost firem klíčové

Pokud by podniky nenabízely stáže pro studenty a absolventy technických a IT oborů, nejlepší talenty by jim vyfoukla konkurence. Dobré je, když student nastoupí do nějaké společnosti už při škole. Originálním způsobem řeší nábor IT firma STRV. Organizuje kurzy pro začínající vývojáře zaměřené na praktické dovednosti.

Absolventi technických a IT oborů vstupují na pracovní trh s velkými očekáváními, i když mnohdy ještě nemají jasno, na co se chtějí v rámci svého oboru specializovat. V tom se jim snaží vyjít maximálně vstříc firmy. Vědí, že vysokoškoláků s čerstvým diplomem z technické školy je málo a že mají široké, byť teoretické znalosti. Proto o ně podniky bojují už během studií. „Kdyby firma vypsala pozici a čekala, že se na ni někdo přihlásí, bylo by docela těžké někoho najít. Je potřeba shánět mladé lidi už během studia,“ říká Vladimír Kulla, ředitel vývojového a prototypového centra společnosti Siemens ČR.

Atraktivní firmy jako Google, Microsoft nebo Siemens to mají snazší. Každá větší společnost nabízí stáže pro studenty a absolventy, kteří si mohou vybrat z nespočtu specializací. Ty menší musí být vynalézavější, aby se jim podařilo oslovit ty nejlepší.

Hlavně prakticky

Například středně velká česká vývojářská firma STRV založila svoji akademii, kde v létě odborníci předávají své znalosti vybraným studentům. Celý kurz je zdarma a při výběru účastníků lidé z STRV Academy přihlížejí především k tomu, aby byl člověk skutečný nadšenec do nových technologií. Cílem je předat studentům praktické znalosti a zároveň být v kontaktu s možnými budoucími kolegy.

STRV se k netradičnímu způsobu komunikace se studenty uchýlila mimo jiné proto, že nemá kapacitu na to, zaměstnat absolventa, který se praktické věci učí od začátku. „Byli bychom schopní ho to naučit, ale bylo by to pro nás hodně drahé. Tomu člověku by trvalo půl roku až rok, než by byl schopen pracovat na nějakém klientském projektu,“ říká Petr Nohejl, vývojář a lektor v STRV. Firma se zajímá především o absolventy, kteří sami ve volném čase zkouší programovat a mají svoje vlastní projekty nebo někde při škole už pracovali. „Pro nás je důležité, aby do té práce byl člověk zapálený, aby ho to bavilo a aby se sám chtěl posouvat dál,“ vysvětluje Nohejl.

Na fakultách získávají studenti sice široký rozhled v oboru, ale školy nedokážou tak rychle reagovat na technologické novinky. Dobrý vývojář musí být přitom neustále v obraze. „IT obory se vyvíjí velmi rychle a to, co se používalo před pěti lety, se už třeba dávno nepoužívá,“ vysvětluje Nohejl. Během seminářů v STRV Academy účastníci skutečně programují. „Na univerzitách neučí většinou lidé z praxe a učí se tam teorie. My jim ukazujeme vyloženě praktické věci,“ dodává. Například během kurzu programování pro platformu Android vytvořili letos studenti aplikaci filmové databáze.

Semináře mají pro firmu ještě jednu výhodu: mladí si mohou udělat jasný obrázek o tom, jací lidé ve start-upu pracují. Podle průzkumu, který letos provedla švédská výzkumná společnost Universum ve spolupráci s českou organizací Studenta Media, považují absolventi IT oborů přátelské pracovní prostředí za to nejdůležitější, co by měl zaměstnavatel splňovat. „Účastníci kurzu vidí, že máme příjemný kolektiv, pracujeme s nejnovějšími technologiemi, máme hezké kanceláře, takže vědí, že pracovat u nás je fajn,“ říká vývojář Nohejl.

Někteří absolventi STRV Academy mají i možnost nastoupit do firmy. „Díky akademii jsem osobnostně a hlavně odborně vyrostl. Měl jsem možnost pracovat s momentálně nejprogresivnějšími technologiemi, které na škole nejsou,“ přibližuje její absolvent Pavel Prichodko, který studoval informační technologie na ČVUT a následně do STRV nastoupil.

Firmy od absolventů neočekávají praxi

Vysoké školy se do úzkých specializací většinou nepouštějí. Má to své praktické důvody. Technologie se vyvíjejí velmi rychle, vystudovaní specialisté by po pětiletém studiu mohli zjistit, že jejich znalosti jsou už nepotřebné.

„Nejsem zastáncem toho, aby vysoké školy šly do nějakých specifických věcí. Ty se totiž v čase mění. Jsem přesvědčen, že škola by měla dát studentům ten nejvyšší a nejširší záběr, aby znali fundamentální základy, na kterých mohou stavět,“ vysvětluje Vladimír Kulla ze Siemensu. Podniky proto berou další mentoring studentů jako nezbytný fakt. „Samozřejmě že nemají pracovní zkušenosti, ale to je máme naučit my a pomoci jim se rozvíjet,“ myslí si Nadine MacDonaldová, HR ředitelka společnosti Microsoft Česká a Slovenská republika.

Podle zmíněného průzkumu Universum se absolventi strojírenství chtějí stát především technickými experty. Velmi podobná situace je rovněž u absolventů oborů, jako jsou informační systémy, softwarové inženýrství či umělá inteligence a robotika. Plnit si toto přání mohou už v průběhu studia. Na pracovním trhu mají dnes slušné šance, aby si našli smysluplnou stáž, která je rozvíjí a přiblíží jim budoucí profesi.

„Vycházíme ze zkušenosti, že čím dříve začneme s budoucími zaměstnanci spolupracovat, tím rychlejší, kratší a efektivnější je pak proces jejich začleňování do praxe ve firmě,“ upozorňuje Kateřina Říhová, HR ředitelka společnosti Škoda JS, působící v oboru jaderné energetiky.

Velké firmy navíc počítají s tím, že studenti mají zpočátku jen mlhavou představu o tom, co konkrétní specializace obnášejí. Proto se jim snaží nabídnout práci na rozmanitých projektech.

„Stávalo se, že absolventi nevěděli přesně, co chtějí dělat. Během tří měsíců po nástupu zjistili, že práce není taková, jak si představovali, takže chtěli dát výpověď nebo změnit oddělení,“ vysvětluje Kulla, který s mladými lidmi pracuje už během jejich studia. „Ideální je, když vhodného člověka najdeme ve třetím nebo na začátku čtvrtého ročníku. Začne u nás pracovat na pár hodin a vyzkouší si různé projekty,“ popisuje.

Podobnou filozofii zastává i jeden z nejoblíbenějších zaměstnavatelů v oboru informačních technologií Microsoft. Firma s takovým jménem nemá o kvalitní lidi nouzi. Stáže jsou pro ni přesto nesmírně důležité. „Je to klíčové pro budoucnost firmy,“ vysvětluje MacDonaldová.

Ze strategického hlediska si tím nechce pouze zajistit ty nejlepší mozky. „Jsou to do budoucna zákazníci a také budoucí lídři, takže pokud nebudeme mít ve firmě jejich myšlenky, nedokážeme jim prodat ani naše produkty a služby,“ dodává.

Brněnské VUT chce přilákat ženy

I z těchto důvodů firmy chtějí, aby byly pracovní týmy rozmanité. Ženy stejně jako muži používají nové technologie, na technické univerzity se ale nehrnou. „Když přijde na pohovor žena, jsem vždy rád, a pokud můžeme, přijmeme ji. Je jich ale jako šafránu,“ potvrzuje Kulla ze Siemensu.

Vysoké učení technické v Brně (VUT) proto letos spustilo kampaň Sem patřím, která láká ke studiu ženy. Škola za ni dokonce získala ocenění za nejlepší marketingový počin evropské univerzity. Na pěti fakultách z osmi skutečně oproti loňskému roku vzrostl počet přihlášených uchazeček. Například loni se do bakalářského studia na fakultu stavební hlásilo přes 31 procent středoškolaček, letos to bylo už 39,3 procenta. Mírné zvýšení zaznamenala i elektrofakulta nebo fakulta strojního inženýrství. „Ale tam je to jen lehce pod procento,“ připouští mluvčí VUT Radana Kolčavová. „Je však nutné říct, že i ten pozvolný nárůst považujeme za úspěch. Neděláme si iluze, že by se okamžitě za rok radikálně změnil poměr přihlášek. Zahájili jsme ale dlouhodobou strategii zaměřenou na ženy, a tak jsme snad nastartovali nějaký trend,“ dodává.

 

Zdroj: Hospodářské noviny – Kristina Paulenková

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz