Třetině zaměstnanců se nelíbí nabídka benefitů

Průzkum spokojenosti a motivace českých pracovníků poukázal na rezervy, které mají tuzemské firmy v nabídce zaměstnaneckých benefitů. Je s nimi totiž spokojena jen necelá polovina lidí, zhruba třetina je nespokojena. Nejčastěji se využívají příspěvky na obědy a penzijní připojištění. Kromě finančních bonusů by Češi uvítali dovolenou navíc, pracovní auto, dorovnání platů v nemoci či možnost práce z domova.

Na otázky vedoucí ke zmapování benefitů, spokojenosti zaměstnanců a hlavní pracovní motivace odpovídalo v průzkumu agentury Ipsos pro společnost Sodexo Benefity, která se specializuje na poskytování stravenek a dalších výhod, 3317 zaměstnanců z nejrůznějších pracovních odvětví z celé republiky.

Vyplynulo z něj, že celkově patří ke spokojenějším s danou nabídkou 45 procent respondentů, nespokojenou část tvoří 33 procent. Skutečně velmi spokojených je pouze 12 procent, zatímco pětina to hodnotí neutrálně.

Nejrozšířenější jsou stále stravenky

Třetina lidí se o benefity aktivně zajímá a snaží se je maximálně využívat, jen každý desátý zaměstnanec by se bez nich obešel. Nejrozšířenějším zaměstnaneckým benefitem zůstávají stravenky v papírové nebo digitální podobě na kartě. Ty dostává skoro polovina zaměstnanců. Nejrozšířenější jsou v Praze, nejméně je dostávají zaměstnanci v Karlovarském kraji.

Druhým nejčastějším benefitem je dovolená navíc, tu si užije téměř 40 procent zaměstnanců. Prakticky stejný počet dostává příspěvky na penzijní připojištění.

Nepříliš obvyklé jsou firemní školky, otcovská dovolená po narození dítěte, případně dorovnání platu v nemoci. Na Vysočině takové výhody nečerpá ani celé procento dotázaných. Firemní školky mají možnost využívat nejvíce pracovníci ve zdravotnictví a farmacii, dorovnání platu v nemoci se nejčastěji dočkají IT odborníci.

Firmy chtějí zdravé lidi

„V posledních letech je na vzestupu poptávka po volnočasových benefitech, které zaměstnance motivují ke zdravějšímu životnímu stylu a působí jako prevence řady civilizačních onemocnění,“ vysvětlil Štěpán Tůma ze společnosti Sodexo. Dle průzkumu je nejčastěji využívají lidé do 30 let z kancelářských profesí v Olomouckém kraji a Praze.

Novinky již informovaly, že se firmy snaží hlídat zdraví svých zaměstnanců. „Náš byznys je na lidech závislý, potřebujeme zaměstnance ve výborné fyzické i psychické kondici,“ prohlásila například Gabriela Kahounová ze společnosti DHL Supply Chain. [celá zpráva]

Pětina dotázaných využívá firemní vzdělávací kurzy a jednodenní volno v případě nemoci. Takzvaný sick day (krátkodobé placené zdravotní volno – pozn. red.) si vezmou častěji ženy (25 procent) než muži (20 procent). Nejméně je rozšířený ve Zlínském kraji, tam si jej může vzít jen každý sedmý zaměstnanec. V celorepublikovém průměru je to každý čtvrtý až pátý.

Muži výrazně častěji než ženy čerpají příspěvky na nejrůznější finanční produkty – na životní pojištění či hypotéku.

Češi chtějí v práci i odpočívat

V nabídce benefitů českým zaměstnancům nejvíce chybí dovolená navíc, pracovní auto nebo dorovnání platu v nemoci. Z těch netradičních by je nejvíce lákala relax zóna přímo v práci. Tu by si přálo téměř 40 procent dotázaných. Pětinu zaujala představa firemní soutěže o zážitek, třetina lidí by uvítala možnost domácího úklidu.

Podobné benefity mají třeba zaměstnankyně v manažerských pozicích ocelářské společnosti ArcelorMittal Ostrava.

„Přestože se metalurgie jeví jako převážně mužský obor, také ženy mají v naší firmě velmi zajímavé kariérní možnosti a speciální rozvojové programy. Ty jim umožňují vykonávat manažerské role a zároveň sladit rodinný život. Jedná se především o možnost práce z domu a cílené finanční příspěvky na péči o děti a domácnost,“ uvedla Iveta Danysová ze zmíněné firmy.

Zdroj: https://www.novinky.cz/kariera/465311-tretine-zamestnancu-se-nelibi-nabidka-benefitu.html

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz