Trh práce se mění čím dál rychleji

Technologické inovace, robotizace, „uberizace“, čím dál větší nároky na flexibilitu a vzdělání zaměstnanců – to jsou jen některé faktory, které již nyní ovlivňují trh práce. Zapomeňte na to, že s diplomem ze sebeslovutnější univerzity přežijete produktivní část pracovního života na jednom místě v jednom oboru. Trh práce se zkrátka mění a v budoucnu se bude měnit ještě rychleji. 

Můžeme nad tím buď hořekovat, nebo být připraveni. Jiná možnost zkrátka není. Jaké jsou tedy aktuální trendy na trhu práce? Jak měnící se podmínky využít ve svůj prospěch? Jak se připravit a být o krok napřed před konkurencí? Co změny přináší zaměstnancům a firmám? Pojďme se na trendy pracovního trhu podívat podrobněji.

Cizí jazyk se stává nutností

Schopnost ovládat minimálně jeden cizí jazyk je dnes naprostou nutností pro pracovníky zejména v technických profesích. Větší nároky na jazykovou vybavenost potvrzují nejen personalisté a technicky zaměřené firmy, ale i statistiky Asociace jazykových škol. Podle nich se zájem o jazykové kurzy v tuzemsku v porovnání s rokem 2014 zvýšil zhruba o 5 %. Nejvíce poptávaná je stále angličtina, která tvoří až 70 % z celého jazykového businessu. Na druhém místě jsou pak němčina a ruština.

Potřeba mluvit cizími jazyky souvisí podle odborníků s globalizací světa a otevřeností trhů, ale také s nárůstem investorů v Česku a zájmem otevírat pobočky zahraničních firem v levnější lokalitě. Podle předsedy Asociace jazykových škol Vítězslava Bicana je vzestupný trend viditelný hlavně v posledních třech letech, kdy se trh vzpamatoval z nedávné finanční krize. „Nárůst je sice v řádech jednotek procent, přesto lze ale vzrůstající zájem o jazykové kurzy pozorovat. Rok 2015 byl úspěšnější než 2014 o zhruba 5 %, než rok 2013 pak o zhruba 7 %,“ konstatoval Bican s tím, že největší zájem je stále o angličtinu, která tvoří až 70 % celého jazykového businessu, o druhé místo se dělí němčina s ruštinou. Každý z těchto jazyků má přibližně desetiprocentní podíl. Zbylé jazyky tvoří francouzština, španělština, severské nebo orientální jazyky.

Personalisté se shodují, že znalost alespoň jednoho cizího jazyka výrazně zvyšuje uplatnění na trhu práce. Schopnost mluvit cizí řečí je podle nich důležitá zejména pro zaměstnance na technických pozicích s přímou vazbou na firemní partnery. „Jsou to například specialisté a manažeři v oblasti kvality, logistiky, nákupu, obchodu, projektového managementu nebo financí. Jednoduše řečeno, jde o profese v přímém kontaktu na zahraniční dodavatele, manažery či jen kolegy,“ popsala nejčastější stav Gabriela Kodenková z personální agentury Talentica.

Opravdu potřebujete supermana?

Firmy se potýkají s nedostatkem kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců. Jedním z důvodů je také demografická křivka. Počet aktivní populace se totiž na trhu práce zmenšuje. S výběrem nových pracovníků se také stále častěji radí s odborníky na psychologii a personalistiku.

„Problém není jenom na trhu práce, ale také ve firmách samotných. Firmy mají často představu, že najdou člověka supermana, který bude zvládat manažerské dovednosti, bude hovořit minimálně jedním cizím jazykem, zároveň bude odolný vůči zátěži, bude bravurně zvládat každou komunikační situaci a navíc se bude perfektně orientovat v nových technologiích,“ popisuje Eva Fruhwirtová ze společnosti Brain2win, která se zabývá tréninkem mozku a lidského potenciálu. Místo hledání supermanů musí firmy s lidmi pracovat a nastavovat efektivní vzdělávací systém.

Investujte do vzdělávání zaměstnanců

Do vzdělávání svých zaměstnanců české firmy investují miliardy korun ročně. Školení nebo příspěvky na různé typy doplňkového vzdělávání jsou také zajímavým bonusem, který nabízí svým zaměstnancům stále více firem.
„Stále platí, že do rozvoje zaměstnanců investují spíše velké firmy, střední a malé firmy častěji hledají „hotové“ zaměstnance se zkušenostmi. I když pozorujeme určitý posun – některé dynamické mladé malé firmy naopak na vysoké kvalifikaci a nadstandardním vzdělávání zaměstnanců založily svůj úspěch, zejména v rychle se rozvíjejících technických oborech,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. Stále platí i to, že firmy raději investují do školení „tvrdých“ dovedností, především specializovaných kurzů zaměřených na konkrétní odborné znalosti, bez nichž zaměstnanci nemohou práci vykonávat. Školení měkkých dovedností, která byla považována spíše za nadstavbová a zbytná, začínají ale v současné době stoupat na významu. Firmy si uvědomují, že tyto interpersonální dovednosti často rozhodují o jejich úspěchu na trhu a schopnost komunikovat se zákazníky nebo motivovat kolektiv jsou v konkurenčním prostředí často nejpodstatnější.

S praxí změníte místo snadno

Odborníci očekávají, že v roce 2016 budou lidé měnit své zaměstnání častěji než v předešlých letech. Celkem 61 procent zaměstnanců si myslí, že jejich měsíční příjem by měl být vyšší. A právě výše platu je nejčastějším důvodem změny zaměstnání. Navzdory tomu, že nabídka volných pracovních míst stoupá, sehnat vysněnou pozici stojí uchazeče stále velké úsilí.
„Celkem 77 procent firem dá při pracovním pohovoru přednost uchazeči s praxí v oboru. Praxe přímo v oboru je velkou výhodou, roli však hrají v podstatě jakékoli pracovní zkušenosti. Podle průzkumu Národního ústavu pro vzdělávání dá 55 procent zaměstnavatelů přednost absolventovi, který chodil alespoň na nějaké brigády, před tím, který nikdy nepracoval. Absolventů s nulovou praxí je v Česku kolem pěti procent. Další, na co se firmy zaměřují, je jazyková vybavenost uchazeče. Znalost cizího jazyka je podstatná pro 42 procent společností. Naopak zkušenost s prací v zahraničí upřednostňují jen čtyři procenta firem,“ dodává Martina Látalová, obchodní ředitelka společnosti AC JOBS.

Více než tři čtvrtiny volných míst jsou podle statistik personální agentury Grafton Recruitment v technických oborech. Ve výrobě jde o profese jak dělnické (operátor výroby, seřizovač strojů, mistr) tak i inženýrské (procesní inženýr, inženýr kvality, technolog, konstruktér, lean specialista), v IT již tradičně o programátory a vývojáře. Obecně je velká poptávka po skladnících. Vedle těchto oborů jsou poptáváni pracovníci i do sdílených podnikových služeb, kde je důležitá znalost cizích jazyků.

Zdroj: Brno Business


TIP: Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz. Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek.