Úzká spolupráce technických škol a firem se stala nutností

Spolupráce technických škol a strojírenských firem se prohlubuje. V podstatě je možné konstatovat, že jedni se bez druhých neobejdou. A tato vynucená „závislost“ v budoucnu ještě zesílí. Technické střední školy a učiliště obtížně hledají v přesycené nabídce tuzemského vzdělávacího systému žáky a průmyslové podniky hledají stejně zoufale potřebné kvalifikované pracovníky.

Do jisté míry se celý systém technického vzdělávaní vrací před rok 1989, kdy bylo zcela běžné, že náboráři hledali své budoucí pracovníky už v posledních ročnících základních škol. Pokud dnes chtějí firmy aktivně čelit obrovské personální krizi v kovoprůmyslu, elektroprůmyslu či energetice, musejí postupovat stejně, jako to dělaly někdejší socialistické podniky. Jinak totiž neobstojí.

Jedním z mnoha příkladů účinné kooperace školy a firmy je partnerství českobudějovické strojírenské společnosti Kern-Liebers CR a Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické v Českých Budějovicích.

„Spolupráce mezi námi funguje už déle než deset let a stále se rozšiřuje. Přibývá počet stipendistů, kteří k nám po absolvování školy nastupují do zaměstnání, výukový program jak v teoretické, tak praktické části se sbližuje s našimi reálnými potřebami, prohlubují se i společné prezentační a informační aktivity,“ uvedla vedoucí personálního oddělení společnosti Kern-Liebers CR Dagmar Valentová.

Významným motivačním prvkem ke studiu oborů jako jsou mechanik seřizovač, obráběč kovů, nástrojař, zámečník, mechatronik a podobně, jsou právě stipendia a jistota budoucího lukrativního a perspektivního pracovního uplatnění. Výše těchto stipendií se v současné době pohybuje zhruba od dvou do čtyř tisíc korun měsíčně.

„Všichni stipendisté vykonávají praxi přímo u nás. Mohou se tak velmi detailně seznámit s provozem a technologiemi, s nimiž budou po ukončení školy pracovat, i s režimem a pracovním kolektivem podniku. Praxi vedou naši odborníci ve spolupráci s mistry odborného výcviku VOŠ, SPŠ automobilní a technické,“ poznamenala personalistka. Kern-Liebers CR v současné době více než 400 lidí a další.

„Přínosem pro firmu je možnost výběru a přípravy konkrétních žáků jako budoucích zaměstnanců, pro nás pak především možnost držet krok s reálnou praxí, vývojem technologií a nejmodernějšími poznatky. Víme, co máme učit, naši absolventi mají jistotu uplatnění a tím také znovu roste zájem o technické obory,“ konstatoval ředitel Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické v Českých Budějovicích Jan Šindelář.

Zvolna rostoucí zájem o technické obory slibuje naplnění tříd, pro školu stabilitu a pro zaměstnavatele šanci na obsazení volných míst. „Pro Kern-Liebers zajišťujeme i doškolování stávajících či přípravu nových zaměstnanců přesně podle potřeb podniku,“ doplnil Šindelář.

Kern-Liebers CR a VOŠ, SPŠ automobilní a technická se ve dnech 23. – 25. listopadu společně představí na 22. ročníku veletrhu Vzdělání a řemeslo v areálu českobudějovického výstaviště, který má žákům posledních ročníků základních škol a jejich rodičům usnadnit výběr správné střední školy.

Zdroj: www.novinky.cz

TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz