V Semilech otevřou obor zaměřený na hasiče

Semily – Integrovaná střední škola v Semilech otevře v září příštího roku pro žáky nový čtyřletý studijní obor Požární ochrana, zakončený maturitou.
„Naše škola je jediná v Libereckém i Královéhradeckém kraji, kde je možné studovat tento obor,“ potvrdil Jiří Malý, ředitel ISŠ Semily. 

Studijní obor připravuje žáky pro výkon středních řídicích a technických funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR, v oblasti požární prevence a pro výkon funkcí v rámci státního požárního dozoru.

Absolvent se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatnění naleznou také na úseku krizového řízení a havarijního plánování, jako odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany i jako lektor odborných předmětů z oblasti požární prevence. Absolvent může dále pokračovat v prohlubování svých znalostí při studiu na vysoké škole. „Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin B a C,“ doplnil Jiří Malý.

Některé další obory, které lze na ISŠ Semily studovat, jsou zařazené do stipendijního programu Libereckého kraje možnost získat až 17 tisíc korun za 3 roky studia.

Integrovaná střední škola v Semilech nabídne od příštího roku další nový obor a to obráběč kovů, který je stejně jako obory instalatér, elektrikář, zedník, tesař a zednické práce zapojen do stipendijního programu.

V něm mohou učni získat v 1. ročníku až 4500 korun, ve druhém ročníku až 5500 a ve třetím ročníku až 7000 korun.

Škola dále nabízí obory truhlář a pečovatelské služby a nástavbová studia.

Na pátek 25. listopadu připravují v ISŠ Semily akci s podtitulem Vyzkoušej si povolání. V době od 12 do 15 budou k vidění zajímavé ukázky hasičské techniky. „Po celý den pak můžete procházet prostory školy i dílen,“ popsal ředitel školy.

Informace podají vyučující školy. Zájemci si mohou vyzkoušet drobné práce se dřevem, instalaci umyvadlové baterie, svařování plastů, pájení, střihání plechů, rozvody elektrického vedení, zapojování zásuvek, vypínačů, suché zdění, vazby cihelného zdiva či přípravu jednoduchých pokrmů studené kuchyně.

 

Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/v-semilech-otevrou-obor-zamereny-na-hasice-20161102.html


TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz