Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže

Baví vás práce s dětmi, ale zároveň nechcete pracovat jako pedagog na základní nebo střední škole? Můžete se stát vedoucím volnočasových aktivit a připravovat pro děti program na jejich volná odpoledne nebo letní prázdniny. Pro to, abyste mohli pracovat na této pozici ovšem potřebujete buď odborné pedagogické vzdělání nebo absolvování zkoušky z profesní kvalifikace a získání osvědčení. V tomto článku se budeme věnovat právě druhé zmíněné možnosti.

Hlavní charakteristika oboru

Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže řídí a realizuje výchovně vzdělávací proces ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže. Co vše si pod touto oficiální větou můžete představit? Podle Národní soustavy povolání obsahuje toto povolání 7 základních oblastí pracovní činnosti:

  • Analyzování potřeb sociální skupiny
  • Stanovování výchovných a vzdělávacích cílů
  • Aplikace výchovných a vzdělávacích metod
  • Organizace a zajištění her a dalších činností
  • Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik
  • Vedení oddílu, skupiny, kroužku, aktivit, akcí
  • Vyhodnocování účinnosti výchovy

Požadavky u zkoušky

Zkouška pro získání osvědčení sestává z ústní a praktické části. Pro ověření základních kompetencí musí uchazeč sestavit obsah a strukturu výchovně vzdělávací aktivity na základě stanovených vzdělávacích cílů; rozpracovat obsah výchovně vzdělávací aktivity do časového scénáře a ohodnotit připravené výchovně vzdělávací aktivity a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.

 

Součástí taktéž může být požadavek na samostatnou domácí práci, kterou uchazeč o profesní kvalifikaci předkládá při samotné zkoušce.

Všechny další požadavky, pravidla zkoušek a autorizované osoby, u kterých je možno zkoušku absolvovat najdete na webu Národní soustavy kvalifikací.

Kam postupovat dále?

Pokud vás práce bude bavit a naplňovat, nemusíte zůstat jen u této jedné kvalifikace. V rámci kariérového růstu si můžete svou specializaci doplnit o další osvědčení, např. jako Samostatný/samostatná vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže nebo Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže.

Jak se připravit na zkoušku z profesní kvalifikace?