Víte, že s osvědčením o profesní kvalifikaci můžete získat živnostenské oprávnění?

Přemýšlíte o založení vlastní živnosti? Chcete podnikat, ale nemáte k tomu potřebné vzdělání? Abyste mohli získat živnostenské oprávnění k vázané živnosti, je nutné  splňovat odbornou způsobilost. Tu můžete prokázat u některých živností také osvědčením o profesní kvalifikaci, které lze získat prostřednictvím zkoušky z profesní kvalifikace. Po úspěšném absolvování si můžete založit vlastní živnost.

Živnostenský zákon a Národní soustava kvalifikací (NSK)

Živnostenský zákon stanovuje, že … „Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o ….f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.“

Pro určování profesních kvalifikací potřebných pro jednotlivé řemeslné živnosti je nutné se naučit vyhledávat na webu NSK. To vás v následujícím textu naučíme.

  1. Otevřte si web Národní soustavy kvalifikací: www.narodnikvalifikace.cz
  2. Vyberte si obor kvalifikace – pro příklad si vyberte profesní skupinu Strojírenství a strojírenská výroba, klikněte na sekci Úplné profesní kvalifikace. Zobrazí se vám seznam jednotlivých úplných profesních kvalifikací a pod každou z nich její profesní kvalifikace.

Příklad: Podívejme se na Autolakýrníka. Vidíme, že jednotlivé profesní kvalifikace jsou spojené svislou čárou, tzv. řetízkem. Úplnou profesní kvalifikaci tvoří tyto jednotlivé profesní kvalifikace: Autolakýrník – finální povrchová úprava a Autolakýrník – přípravář (viz obrázek níže).

Podívejme se do jiné profesní skupiny – stavebnictví. Klikneme-li do sekce Úplné profesní kvalifikace, opět vidíme seznam jednotlivých úplných profesních kvalifikací a pod každou z nich její profesní kvalifikace, přičemž jsou různě graficky spojené.

Pro profesi Zedník lze získat úplnou profesní kvalifikaci získáním osvědčení profesní kvalifikace Zedník nebo kombinací profesních kvalifikací Montér zdících systémů, Omítkář a další.

Pro lepší porozumění si ukážeme ještě jeden příklad z jiné profesní skupiny. Ve skupině Osobní a provozní služby máme úplnou profesní kvalifikaci Manikérka a nehtová designérka. Na webových stránkách vidíme, že podmínkou pro složení této úplné profesní kvalifikace je získání pouze jedné profesní kvalifikace Manikérka a nehtová designérka..

Po otevření každé profesní kvalifikace najdeme její kvalifikační standard, který určuje, co je potřeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět, dále hodnoticí standard a seznam autorizovaných osob, které mohou profesní kvalifikaci zkoušet a další informace. Zde se dozvíme, že výše zmíněná profesní kvalifikace je krůčkem k maturitě. Ten, kdo k profesní kvalifikaci Manikérka a nehtová designérka přidá ještě osvědčení pro tři uvedené profesní kvalifikace, může být připuštěný k maturitě v oboru vzdělání Kosmetické služby.

Jestliže máte zájem pouze o živnostenské oprávnění pro profesi Manikérka, pak vám stačí splnit jednu profesní kvalifikaci, kterou jsme již zmínili: Manikérka a nehtová designérka.