Vláda schválila Alianci Společnost 4.0

Vláda ve středu schválila koncepční materiál Aliance Společnost 4.0, který má propojit aktivity jednotlivých resortů v oblasti budoucnosti práce, technologických inovací, digitalizace a vzdělávaní. Cílem je aktivní příprava České republiky na technologickou revoluci a inovace v oblasti průmyslu.

Ustanovení Aliance Společnost 4.0 reaguje na vývoj spojený se čtvrtou průmyslovou revolucí, která přináší změny nejen v oblasti technologického rozvoje, ale i v dalších oblastech společnosti jako jsou trh práce nebo vzdělávání. Tyto změny jsou spojeny s využitím digitalizace a internetu v zásadě ve všech oblastech hospodářského a společenského života.

 

„Problematika Společnosti 4.0 je striktně meziresortní agendou, ve které bude stěžejní role koordinátora digitální agendy ČR a jeho úkolem zajištění součinnosti všech aktérů a návaznosti jednotlivých aktivit včetně využití jejich vzájemných synergií,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Aliance předloží do června konkrétní akční plánAliance využívá již fungujících platforem dialogu mezi veřejnou správou a hospodářskými a sociálními partnery, a to zejména Výboru pro digitální ekonomiku, který bude její řídící úrovní. Strategické směřování Aliance bude určovat Porada ekonomických ministrů. Do konce června má Aliance Společnost 4.0 předložit vládě Akční plán pro Společnost 4.0, který bude obsahovat kroky z konkrétních oblastí průmyslu, školství a pracovního trhu.

Zdroj: www.euroskop.cz


TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz