Využijte mentoring k rozvoji svých zaměstnanců

Mentoring začíná být trendem současné doby. Zatím se rozmáhá spíše v zahraničí, ale již i u nás některé větší firmy objevují výhody mentoringu. Mentoring je založen na vztahu mezi zkušeným (mentor) a nezkušeným (mentee) zaměstnancem. Ale nemusí se vždy jednat o zaměstnance. Mentora poptávají také čerství absolventi, začínající podnikatelé či nezávislí profesionálové (freelancer), kteří mají zájem učit se od zkušeného kolegy.

Mentorem může být kdokoliv, kdo má zájem předávat své znalosti a zkušenosti. Mentee se chce učit od svého mentora, chce se rozvíjet v určité profesi a má zájem nahlédnout do práce zkušeného a získat od něj užitečné rady a informace.

Jaký je úkol mentora v rámci firmy?

Mentor obecně pomáhá nezkušenému růst v jeho profesní kariéře, připravit ho na novou pracovní pozici či pracovní příležitost. Předává své odborné zkušenosti a znalosti, uvádí do profese a pomáhá dosáhnout profesních cílů.

Mentor se často používá při nástupu nového zaměstnance. Úkolem mentora je nově nastupujícímu pracovníkovi předat informace o firmě, o firemní kultuře, seznámit ho s kolegy, členy týmu, ale především ho zasvětit do práce, kterou má vykonávat, seznámit ho se všemi činnostmi a pracovními postupy. Určitě by měl také předat cenné a přínosné informace, aby mohl nováček svou práci vykonávat na 100 %, a to co nejdříve.

Z nezkušených zaměstnanců můžete udělat zaměstnance zkušené

Snem každé firmy je mít na pracovních pozicích odborníky, kteří vykonávají svou práci kvalitně, plní své úkoly včas a dosahují výborných výsledků. Ne ale všichni mají dostatečné znalosti, zkušenosti a dovednosti. Proto je potřeba své zaměstnance podporovat v jejich profesním rozvoji. A to jak ty nezkušené a začínající, tak i ty zkušené. 

Umožněte těm méně zkušeným nahlédnout „pod ruce” zkušenému zaměstnanci. Mentoring může být přínosný také pro zkušeného zaměstnance, ten totiž může od začátečníka načerpat nové inspirace, postupy apod. Jelikož se vše kolem nás neustále vyvíjí a mění, vzdělávat se a získávat nové informace by měli všichni, zkušení odborníci i nováčci v oboru.

Průzkumy dokazují, že zaměstnanec, který má svého mentora je:

  • motivovaný,
  • spokojenější,
  • informovaný,
  • zlepšuje své dovednosti a rychleji se učí.

Pro firmu je výhodou, že náklady na takové „proškolení” jsou minimální a přínos znatelný. O profesní rozvoj zaměstnanců ve firmě se stará manažer vzdělávání nebo personalista. Nezapomeňte ani na jejich profesní rozvoj. Vyhledat vhodný kurz pro jakéhokoliv zaměstnance můžete na našem portálu Vzdělávání a práce.