Využijte potenciálu svých zaměstnanců na maximum! Jak vám pomůže specialista vzdělávání?

Mít ve větší nebo expandující firmě personalistu je prakticky nutností. Moderní firmy ale začínají umožňovat svým HR pracovníkům další rozvoj a jednou z možností je kvalifikovat je na specialistu se zaměřením na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Díky tomu potom dokážou mnohem efektivněji pracovat se silnými i slabými stránkami zaměstnanců, stejně jako s jejich motivací a osobním rozvojem. Co vše tento kvalifikační obor zahrnuje a jak se takovým specialistou stát?

Specialista/specialistka vzdělání a rozvoje zaměstnanců

Samotná pozice personalisty vyžaduje odborné vzdělání a stejně tak i kvalifikace s tímto zaměřením spadá do kategorie náročnějších oborů – kvalifikační úroveň je zde stanovena na stupeň 6, tedy jeden z nejvyšších. Přesto nemusíte mít obavy, pokud o této rekvalifikaci uvažujete. Na webu Národní kvalifikace najdete přesné pokyny a okruhy témat, která jsou ke zvládnutí zkoušky potřeba.

Identifikace vzdělávacích potřeb

Prvním úkolem, který musí specialista ovládat, je vhodně a správně identifikovat vzdělávací potřeby ve vztahu k personálním potřebám firmy. Sem spadá vysvětlení smyslu a cíle této identifikace, charakterizace hlavních způsobů zavádění systému vzdělávání ve firmě, vyhodnocení analýzy těchto potřeb ve firmě a také charakterizace personálního auditu s popisem jeho výhod i nevýhod.

Stanovení požadavků na pracovní pozici

Součástí znalostí personalisty specialisty vzdělávání je i rozdělení měkkých a tvrdých dovedností (soft a hard skills) a popis jejich využití v dané firmě. Dále je potřeba stanovit konkrétní požadavky na vybrané pozice v organizaci a vytváření zásad kariérového růstu pro již přijaté a stávající zaměstnance. Víte, jaké požadavky na zaměstnance nyní ve světě HR převládají?

Orientace v možnostech dalšího vzdělávání

Je to právě personalista specialista vzdělávání, který by měl mít nejkvalitnější přehled o možnostech nejen dalšího vzdělávání, rekvalifikacích, ale i oborech vzdělání na středních a vysokých školách, o nově vznikajících oborech či studijních směrech. Stejně tak by měl/měla být schopný posoudit vhodnost absolvování daného studia či kurzu vzhledem k potřebám firmy a rozvoje daného pracovníka. S tím souvisí také práce na vytváření individuálních vzdělávacích plánech. Některé obory vyžadují pravidelné přezkoušení či školení, které je také potřeba do těchto plánů zahrnout.

Vyhodnocení efektivity vzdělávání

Naplánováním vzdělávacích aktivit práce nekončí. Často právě naopak. Je důležité sledovat, zda a jakým způsobem byly vzdělávací plány naplněny a odhalit příčiny případných neúspěchů. Z těchto zpětných vazeb a auditů je potřeba vypracovat závěry a vyhodnotit efektivitu vzdělávání v organizaci.

Personalista specialista najde své uplatnění všude tam, kde firmy dbají na rozvoj svých kolegů a spolupracovníků, a to jak v oblastech odborného vzdělání, tak v oblasti tzv. měkkých dovedností.

I vzdělávací organizace se mohou stát autorizovanou osobou a získat řadu výhod