Zlepšete své komunikační dovednosti a staňte se manažerem

Komunikace na pracovišti je důležitá pro fungování pracovního týmu a má zásadní vliv na pracovní výsledky. Pro úspěšného manažera je schopnost komunikovat klíčová, jelikož musí řádně vyhodnocovat veškeré informace a dle potřeby je předat dál. Jaké komunikační zásady by měl manažer dodržovat, aby dosáhl požadovaného výsledku? A jak se takovým manažerem můžete stát?

Co je to manažerská komunikace a co obnáší?

V první řadě si vysvětlíme, co chápeme pod pojmem komunikace. Existuje nepřeberné množství výkladů a formulací. Nám stačí si uvědomit, že tu mluvíme o procesu cíleného předávání informací, názorů a myšlenek od jednoho člověka k druhému. A to ať už verbálně, neverbálně, nebo také digitálně.

Cílem je tak dosáhnout co největší možné míry efektivity u pracovní komunikace. Na manažera je tak kladen důraz sdělovat v krátkých a přehledných úsecích potřebné informace. Manažer musí samozřejmě komunikovat nejen se svými podřízenými, ale také se svými nadřízenými a kolegy, zákazníky či dodavateli. Jedná se tak o téma velice rozvětvené.

Čeká vás pracovní pohovor? Poradíme vám, jak se na něj připravit

Čemu se vyhnout, co dělat a jak se zlepšit?

Co naštěstí platí vždy, je, že existuje poměrně dost všeobecně uznávaných chyb. Co tedy nedělat, abyste úspěšně komunikovali jako manažer špičkových kvalit?

  1. Častou chybou při komunikaci bývá, že si manažer neuvědomí rozdílné úrovně znalostí. Pro něj častokrát známé a běžné pojmy nemusí být podřízenému známé. Používejte co nejméně žargon a zkratky vysvětlujte.
  2. Pokud se bavíte o určitém tématu, držte se jej a neodbočujte. Držte se přímých označení a nenaznačujte. Šifrování symbolik do manažerské komunikace nepatří a nechcete, aby vaši podřízení, či vedoucí špatně pochopili vámi sdělenou zprávu.
  3. Ujistěte se, že vaše pokyny byly pochopeny správně. Nejvíce chyb se manažeři dopouštějí tím, že dostatečně nenaslouchají svým podřízeným. Uchylují se k takzvané selekci vnímání a jednoduše nevnímají připomínky podřízených. Výsledkem jsou pak nereálné požadavky, kterým by se dalo předejít.
  4. Když se na vás řítí uzávěrky a není času nazbyt, komunikace je vždy složitá. Buďte na to připraveni. Když se krátí termíny, bude na vás kladeno stále více nároků. Snažte se i tak komunikovat jasně, pomalu a beze spěchu. Informace, které předáváte, si promyslete a nenechte se vyprovokovat k unáhlené chybě. Naplánujte si dopředu své pracovní úkoly s předstihem a tvořte si dostatečné časové rezervy.

Z výše uvedeného tedy vyplývají tyto zásady:

  • Věnujte pozornost detailům.
  • Buďte konkrétní.
  • Věnujte se zpětné vazbě.
  • Nepodceňujte časovou tíseň.

Jak se stát manažerem?

Národní soustava kvalifikací vám umožní získat potřebnou profesní kvalifikaci, stát se manažerem a uplatnit komunikační dovednosti. V Národní soustavě kvalifikací můžete vybírat z celé řady manažerských (vedoucích) kvalifikací.

Manažer prodeje

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Stačí úspěšně splnit požadavky u zkoušky a získáte celostátně uznávaný certifikát potvrzující vaše znalosti a dovednosti. Oslovte autorizovanou osobu a přihlaste se ke zkoušce.

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách předvídá, analyzuje a odvrací stávající i budoucí rizika ohrožující obchodní společnost a vytváří postupy a procesy k prevenci, resp. minimalizaci rizik ztrát na majetku či zdraví zaměstnanců nebo zákazníků.

Zaujala vás pracovní náplň? Zjistěte si, co vše bude autorizovaná osoba u zkoušky ověřovat.

Další profesní kvalifikace najdete na www.narodnikvalifikace.cz

Mohlo by vás také zajímat: Staňte se manažerem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci