Změna profese? Dnes už běžná věc!

V dřívějších dobách existovala jednoduchá rovnice – jít vystudovat střední nebo vysokou školu s konkrétním zaměřením, v tomto oboru pracovat až do dosažení důchodového věku a poté s uznáním mladších kolegů, že jste ve firmě odpracovali 40 let, odejít do penze.  Nicméně dnešní turbulentní trh, vznik nových pracovních pozic, ale i technologický boom vytvářející neustále nové pracovní možnosti, nastavují nové trendy. Nyní již není „ostudou“ odejít z jedné firmy a pracovat jinde. Jaké jsou výhody a nevýhody změny profese? Na to se dneska společně podíváme.

Vystudovali jste, ale už pracujete úplně jinde? Nejste jediní!

Statistiky jsou neúprosné. Podle výzkumu z roku 2017 se ukázalo, že 50 % vysokoškoláků nepracuje v oboru, který právě vystudovali; u středoškoláků je to dokonce až 60 %.  Může se tedy zdát, že je zbytečné studovat jakýkoliv obor, o kterém na začátku nejsme přesvědčeni, že nám přinese kýžené pracovní uplatnění. Neplatí to ale vždy. Část studentů může být ovlivněna přáním rodičů, kteří své dítě vidí jako zástupce daného oboru. I ti, kteří šli ale studovat obor dobrovolně, s plány na budoucnost, mohou v průběhu studia zjistit, že výsledná práce by je nebavila nebo nenaplňovala.

Mohlo by vás zajímat: Proč a jak se vzdělávat po celý život?

Jedna věc je ale důležitá. Většina lidí měnící obor se shodne na tom, že kdyby dané studium neabsolvovali, chyběly by jim důležité znalosti nebo konkrétní zkušenosti, které pro ně byly výhodou v novém oboru. Například studentka ekonomie v průběhu studia zjistí, že daně a počítání výplat pro ni nebude to pravé. Během studia ale má možnost vyjet do zahraničí a vyzkoušet si odlišné předměty související s ekonomií. Nakonec se po absolvování stává redaktorkou odborného ekonomického časopisu, protože zjistila, že psaní ji naplňuje, a navíc může využít své odborné znalosti. Takto by se dalo pokračovat v různých příkladech, které ale vždy mají společného jmenovatele – nikdy není na škodu získat znalosti z různých oborů a potom je využít, i když třeba v jiném povolání.

Změna práce nebo i celého oboru už není ostuda

V dnešní době je opravdu spíše raritou strávit na jednom pracovním místě celý produktivní život. V mnohem větší míře je běžná fluktuace zaměstnanců – a v některých oborech je dokonce žádaná. Pro zaměstnavatele v progresivním oboru může být totiž výhodou, když uvidí, že jste pracovali na rozmanitých projektech v různých firmách a máte k nim i dobrá doporučení. Získané zkušenosti mohou být natolik rozmanité, že právě jen vy můžete odpovídat potřebám tohoto nového zaměstnavatele. A bez předchozího vystřídání pracovních pozic byste se třeba ke svému vysněnému místu nikdy nedostali. Změnit práci chce odvahu, ale někdy je potřeba jít svým snům trošku naproti.

Bez rekvalifikace to (ne)jde

U některých odvětví je změna práce jednodušší, jinde musíte splňovat odborné požadavky. V takovém případě bývá potřeba podívat se po rekvalifikačním kurzu – a to buď u soukromého poskytovatele, nebo také na úřadu práce. Na vývěskách tohoto úřadu nebo na jeho webových stránkách lze najít seznam oborů, na které je možné se rekvalifikovat, včetně podrobných informací o kurzu. Důležitá je také informace, že v době, po kterou kurz navštěvujete, můžete čerpat podporu v nezaměstnanosti. Po úspěšném ukončení dostanete osvědčení, díky kterému můžete získat živnostenský list nebo konkrétní pracovní místo.

Jak udržet krok se svou profesí?