Změna profese je dnes už běžnou záležitostí

Pouze desetina personalistů dává při výběru nových zaměstnanců jednoznačně přednost uchazečům, kteří se celoživotně soustředí na jedinou profesi. Naopak pro téměř čtvrtinu HR specialistů jsou kandidáti, kteří v průběhu kariéry dokázali změnit profesi, atraktivnější.

Důležitá je současná kvalifikace

Plných 68 % HR specialistů kariérní zvraty v životopisech lidí příliš neřeší. Důležité pro ně je především to, zda daný uchazeč splňuje kvalifikační požadavky na momentálně obsazovanou pozici.

Dalších 22 % personalistů chápe dokonce jako plus, když kandidát v průběhu své kariérní dráhy změnil zaměření – vítají, že se nebojí změn a dokáže na sobě pracovat. Část specialistů zodpovědných za nábor přitom u takových uchazečů oceňuje také nezanedbatelný přesah zkušeností a celkově širší záběr.

Při změně pomohou kurzy a školení

„Změna profese v průběhu kariéry obvykle není na obtíž, ba naopak. Většině firem záleží především na tom, jak uchazeči splňují kvalifikační předpoklady a zda jsou schopni požadovanou práci dobře zastávat. Lidem, kteří se ke změně odhodlají, mohou posun výrazně usnadnit dostupné kurzy a školení. Zájem o průběžné doplňování kvalifikace – jak ze strany lidí, tak i firem – tomu zcela odpovídá,“ komentuje výsledky průzkumu Tomáš Dombrovský, analytik společnosti LMC, která kariérní portál Jobs.cz provozuje.

Souběžné šetření na portálu Jobs.cz, do něhož se v březnu a dubnu letošního roku zapojilo bezmála 1900 respondentů, ověřovalo, jak se ke změnám profese v průběhu kariéry stavějí samotní uchazeči.

Dvě třetiny vítají změnu

Plných 64 % lidí možnost změnit zaměření vítá – tito respondenti uvedli, že by je nebavilo pracovat celý život v jedné profesi. Dalších 13 % lidí se změnám nebrání, ale dávají přednost příbuznému zaměření. 17 % respondentů by profesi změnilo jen ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů. Pouze 3 % lidí si změnu profese nedokážou vůbec představit. Zbylá tři procenta v dané otázce nemají jasno.

Změny zaměření během kariéry jsou v českém prostředí poměrně rozšířené. Jak ukázalo loňské šetření portálu Jobs.cz, pouze 28 % lidí pracuje v oboru, který vystudovali na střední nebo vysoké škole. Na 57 % lidí naopak již má nebo si hledá uplatnění ve zcela jiném oboru. Zbylých 15 % pracuje v oborech příbuzných svému studiu.

zdroj: Novinky.cz


 

TIP: Pokud uvažujete o změně profese, registrujte se na portálu www.vzdelavaniaprace.cz a vyzkoušejte funkci Můj plán. Můžete si s ní vytvořit vlastní interaktivní plán profesního rozvoje, který vám pomůže ujasnit si vaši stávající profesní situaci a to, čeho chcete do budoucna dosáhnout.