Zpětná vazba není kritika. Jak ji dávat zaměstnancům a jak ji jako zaměstnanec přijímat?

Součástí dobré a kvalitní komunikace je i dávání/přijímání zpětné vazby. Mnoho lidí však s touto komunikační složkou neumí pracovat. Pojďme se na zpětnou vazbu proto podívat trochu blíže.

Jak se liší zpětná vazba od kritiky?

Na začátek je potřeba odlišit si pojmy kritika a zpětná vazba. Velmi často se totiž zaměňují. Úkolem kritiky je hodnotit, popsat odlišnosti a posoudit danou věc nebo činnost. Konstruktivní kritika by správně měla vést k objektivnímu posouzení daného problému.

Oproti tomu zpětná vazba poskytuje zpětnou informaci, aniž by hodnotila a kritizovala. Jde spíše o popis samotného průběhu řešení a informování, zda se dané řešení ubírá správným směrem. Zpětná vazba může být objektivní, ale častěji se poskytuje i jako subjektivní, kdy osoba poskytující zpětnou vazbu komunikuje svůj vlastní pohled na činnost někoho jiného a prezentuje tak především svůj názor.

Jak vypadá kvalitní zpětná vazba

konstruktivní kritikaOvládnout principy poskytování zpětné vazby jsou jednodušší, než se může na první pohled zdát. Stačí dodržet pravidlo 3P:
Popis – Základem zpětné vazby je popis dané situace. Ovšem nikoliv její hodnocení. Pokud budete někomu zpětnou vazbu poskytovat, pokuste se danou situaci popsat co nejobjektivněji a vyvarujte se výsměchu či ponižování, případně osobních útoků.

Pocity – Pokud sdělíte zpětnou vazbu formou pocitů, které ve vás činnost daného člověka vyvolala, vyhnete se útočení na něj a váš kolega nebude mít pocit, že musí zaujmout obranné stanovisko a hájit se. Nebojte se popsat, jak cítíte průběh aktivit vy a co vám přijde smysluplné a za co chcete dotyčného pochválit. Poté předestřete, kde vnímáte rezervy a navrhněte cestu, která by mohla vést k jejich řešení.

Povzbuzení – Účelem zpětné vazby není poukázat na chyby a „vykoupat v nich“ druhého člověka. Právě naopak. Po poskytnutí zpětné vazby by se člověk měl cítit motivovaný na sobě i svých aktivitách dále zapracovat a také by měl mít představu, zda jeho dosavadní činnost vedla správným směrem anebo je potřeba někde cestu změnit.

Úkol (nejen) pro vedoucího týmu

S úkolem sdělovat zpětnou vazbu se nejčastěji setkávají manažeři týmů na všech úrovních – nižším i středním managementu, ale i vedoucí jakýchkoliv týmů. Dobře zvládnutý systém komunikace včetně vhodného sdělování zpětné vazby je tak jedním ze základních atributů správně vyškoleného vedoucího týmu . Ten zná principy poskytování zpětné vazby, ale zároveň dokáže vytvořit prostředí vhodné pro toto poskytování. Dokáže motivovat členy svého týmu, aby se neostýchali si zpětnou vazbu poskytovat navzájem a aby se naučili rozlišovat mezi kritikou a dobře poskytnutou zpětnou vazbou.

Pouze přátelské týmové prostředí umožní zpětnou vazbu nejen vhodně poskytovat, ale také bezpečně přijímat. Úkolem vedoucího týmu je tak jít příkladem a umožnit svým kolegům, aby mu i oni mohli zpětnou vazbu poskytnout.

TIP: Sledujte trendy na pracovním trhu, ve vzdělávání a novinky z Národní soustavy kvalifikací na blog.vzdelavaniaprace.cz.

Proaktivní v zaměstnání. Co to znamená a vyplatí se vám být proaktivní?