Zvládáte náročné pracovněprávní situace i práci s dokumenty? Staňte se specialistou pracovněprávních vztahů

Oblast HR – Human Resources, tedy lidské zdroje – je natolik různorodá, že se z ní postupem času začínají oddělovat nové profese. Jednou z nich je i pozice Specialista/specialistka pracovněprávních vztahů. Zatímco oddělení HR je zaměřeno spíše na zaměstnance uvnitř firmy, tato pozice nabízí uplatnění i v rámci externích záležitostí.

Specialistou pracovněprávních vztahů se můžete stát, resp. osvědčení o získání profesní kvalifikace na tuto pozici můžete získat v rámci Národní soustavy kvalifikací. V rámci kvalifikačního standardu je potřeba zvládnout osm odborných způsobilostí (kompetencí). Pojďme si představit některé z nich.

Aplikace pracovněprávní legislativy a tvorba pracovněprávních dokumentů

V rámci této způsobilosti je potřebná znalost pracovněprávní legislativy – zejména v zákoníku práce a souvisejících předpisech a interpretovat jednotlivé předpisy v praxi. Velmi žádanými znalostmi jsou pak ty, které pomáhají manažerům v jejich práci.

Poradenství v oblasti pracovněprávní uvnitř společnosti

Úkolem Specialisty není jen znát technickou a právní stránku pracovních vztahů, ale zapojuje se zde i jeho empatie a schopnost hledat řešení s chladnou hlavou. Vede jednání, která eliminují pracovněprávní spory a aktivně předchází jejich vzniku. Analyzuje příčiny případných interních sporů mezi zaměstnanci a navrhuje vhodná řešení.

Mohlo by vás také zajímat: STÁŽ – ideální způsob, jak zvýšit svou cenu na trhu práce

Orientace v legislativě týkající se soudních sporů

V této oblasti se musí Specialisté orientovat v Občanském soudním řádu a vysvětlit postup při pracovněprávním soudním sporu. Samozřejmostí je také sledování novinek v této oblasti.

Organizování kolektivního vyjednávání

V případě, že ve firmě existuje odborová organizace, měl by být Specialista seznámen s jejími stanovami, pravidly a zároveň by měl být schopen charakterizovat základní pravidla firmy vůči této organizaci. U firem bez odborové organizace je potřeba, aby byl Specialista schopen definovat základní povinnosti firmy vůči svým zaměstnancům.

Zájem firem o pracovníky, kteří umějí jednat s lidmi, ale zároveň jsou i zběhlí v administrativě a právních řádech, neustále stoupá. Zajistěte si své místo na trhu práce kvalitní kvalifikací!

Vyhledejte si kurz na www.vzdelavaniaprace.cz, získejte potřebné znalosti a dovednosti. Následně se přihlaste ke zkoušce z profesní kvalifikace u autorizované osoby a po jejím úspěšném absolvování můžete začít hledat práci svých snů.

Personalista – šedá eminence (nejen) výběrového řízení